Nejčastěji kladené dotazy

 • Kde je možné zakoupit knihy G.P. Grabového? Jsou přeloženy do českého jazyka?
  Cizojazyčné verze knih G.P. Grabového lze zakoupit např. na portálu Amazon.com  nebo na stránkách http://www.ggrig.com/. Pokud jde o překlady knih do českého jazyka, čekáme na podpis příslušné smlouvy. Vzhledem
  k rozsahu díla, autor sám doporučuje práce, které mají být přeloženy prioritně. Proto je docela možné, že titul, který se jeví jako velmi atraktivní, bude přeložen později.

 • Proč se mám účastnit úvodního semináře, když si mohu všechno přečíst
  v knihách?

  Znalosti, které ve svém Učení G.P. Grabovoj lidem předkládá, jsou popisovány novým způsobem. Ten se bez předchozího objasnění teorie a termínů prostě neobejde. Tyto základní informace nejsou v jeho díle nikde uváděny, neboť byly osobně ústně předávány jeho učedníkům. To je také důvod, proč semináře organizujeme s ruským lektorem panem Iljou Emanuilovem, který patří mezi první učedníky G.P. Grabového a jeho Učením se zabývá už přes 20 let.


 • Jaká je náplň úvodního semináře?
  » Technologie myšlení a řízení;
  » Zákony vesmíru a jejich použití pro řízení našich činů;
  » Vytváření obrazů v mysli pro odraz myšlenek ve fyzické realitě;
  » Ovládání a kontrola mysli v oblasti zdraví a blahobytu;
  » Pozitivní myšlení pro obnovení zdraví, omlazení celého organismu
  i ovlivňování reality;
  » Formování myšlenkových pochodů a jejich zhmotňování v oblasti
  regenerace a obnovení celého fyzického těla;
  » Vědomí jako mnohoúrovňový systém a prostor myšlení a informace;
  » Koncentrace – objasnění pojmu a techniky;
  » Základní způsoby práce s číselnými řadami;
  » Jasnozřivost.

 • Jaký je rozdíl mezi úvodním seminářem a ostatními semináři?
  Úvodní seminář poskytuje základ pro pochopení Učení G.P. Grabového. Dalších seminářů nebo setkání se mohou účastnit i začátečníci, neboť účast na nich není podmíněna absolvováním úvodního semináře. Lektor v nich základní teorii pouze stručnější formou opakuje z důvodu zapamatování.

 •  Mohu se účastnit některého z webinářů?
  Tato setkávání jsou určena výhradně absolventům některého ze seminářů. Na webinářích se obvykle neprobírá žádná teorie, ale pracuje se již konkrétně na obnově zdraví známými technologiemi, které byly poskytnuty na seminářích. Bez potřebného teoretického základu je taková účast pro náhodného posluchače bez přínosu.

 • Chci se seznámit s Učením G.P. Grabového, jak mám začít?
  Napřed si pročtěte webové stránky a čemu nebudete rozumět, k tomu se znovu vraťte později. Začněte dělat Koncentrace na každý den. Jakmile se  budete chtít dozvědět ještě více, podívejte se na Připravované semináře, zda vás nabízený nezaujme. Samozřejmě, že si můžete objednat knihy a studovat je. Zde je třeba zdůraznit, že bez základní teoretické průpravy, vám bude pochopení jediné knihy trvat několik roků.


 • Seminář mi nevyhovuje a zajímám se spíše o formu webinářů nebo odpoledních čí víkendových přednášek. Existuje i taková možnost?
  Pokud znáte ruský nebo jiný světový jazyk, můžete se účastnit webinářů centra EDUCATION CENTER FOR EDUCATION PROGRAM ON THE TEACHING OF GRIGORI GRABOVOI, které jsou vedeny lektory ze Srbska a Ruska.
  Jestliže vás zajímají aktivity tohoto typu v České nebo Slovenské republice, tak tyto zde zatím neprobíhají. Jedním z důvodů je, že Učení jako takové mohou přednášet pouze certifikovaní lektoři, u kterých G.P. Grabovoj klade silný důraz na přesnou reprodukci jeho slov. Je dokázáno, že ke zkreslení předávané informace dochází již u třetího člověka. Samozřejmě, že existují různé skupiny, které se schází a snaží Učení šířit formou jeho začlenění do jiných nauk. Sami takovou či podobnou formu edukační činnosti neprovádíme. Naším zájmem je, aby nedocházelo ke zkreslení předávaných znalostí, a ty aby byly posluchačům předávány v čisté podobě, proto spolupracujeme s takovým lektorem, který je toho zárukou.
  Setkávání, která jsou uvedena na našem webu, slouží absolventům k tomu, aby mohli společně pracovat na regeneraci lidského těla a aby si mohli sdělovat své zážitky a úspěchy. Nejsou náhradou za klasický seminář.

 • Zajímám se zejména o číselné řady. Mohu je správně používat, i když jsem neabsolvoval(a) žádný seminář? Kde číselné řady získám?Samozřejmě, že můžete, je však třeba, si v příslušné knize přečíst, jak postupovat. Technologie uvedené na těchto webových stránkách jsou velmi jednoduché a lze je případně také použít. Číselné řady normují příslušný prvek reality, např. část těla, událost, pro který jsou určeny, oproti technologiím, které jsou univerzální.
  Knihy týkající se používání číselných řad nebyly dosud přeloženy do češtiny, ale můžete si příslušný název vyhledat zde a následně si cizojazyčnou knihu objednat, jak je uvedeno výše.