15. den měsíce

  1. Druhý den měsíce jste se měli koncentrovat na malíček pravé ruky. Patnáctého dne můžete pro tento účel použít některou další část těla, například ostatní prsty nebo nehty, nebo něco jiného podle vašeho uvážení. Dále koncentraci provádějte stejným způsobem, jak jsem vysvětlil pro druhý den.
  2. Koncentrace na sedmimístné číslo: 7788001;
    Koncentrace na devítimístné číslo: 532145891.
  3. Patnáctého dne v měsíci můžete pocítit Boží požehnání, které je sesláno Vesmírným rozumem, který je sám vděčný Bohu za jeho tvorbu. Za tvorbu každého z jeho prvků a za tvorbu takového stavu, že může reprodukovat Vesmír, protože Bůh je přítomen všude. Díky tomuto principu pocítíte vděčnost rostliny a zvířete směrem k sobě, pocítíte vděčnost jiného člověka a pocítíte jejich lásku.
    Uvidíte, že je máte rádi. Láska zahrnuje tvorbu, požehnání a univerzální proniknutí. Univerzální láska, dosažitelná všemi a dosahujících všechny, to je Stvořitel, který ztělesnil Svět ve svém projevu. Vy jste projevem lásky Stvořitele, neboť On je láska ve vztahu k vám.
    Zpočátku jste obdrželi Stvořitelův dar a vy jste jím, vy jste tvůrce, protože jste vytvořeni Stvořitelem, věčným a všeobjímajícím Bohem; jděte touto cestou, kde je On, protože On je všude. Jděte tam, kde On volá, poněvadž On volá všude. On je tam, kde jste vy, On je všude tam, kde jste. Nacházíte se v pohybu Stvořitele, jste zosobněním Jeho Věčnosti. Jděte s péčí Stvořitele, On stvořil věčný Svět v univerzálním vzájemném vývoji a uvidíte, že Svět zosobňuje vás věčné. Jste tvůrcem, který vytváří věčnost a při vytváření věčného světa vás Stvořitel stvořil věčné.