15. den měsíce

  1. Druhý den měsíce jste se měli koncentrovat na malíček pravé ruky. Patnáctého dne můžete pro tento účel použít jakoukoliv jinou část těla, například ostatní prsty nebo nehty, nebo něco jiného podle vašeho uvážení. Dále koncentraci provádějte stejným způsobem, jak jsem již vysvětlil pro druhý den.
  2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 7788001;
    Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 532145891.
  3. Patnáctého dne v měsíci můžete pocítit Boží milost, která je seslána vesmírným rozumem a který sám je vděčný Bohu za jeho stvoření, za stvoření každého jeho prvku a za stvoření takového jeho stavu, že může obnovit vesmír, protože Bůh je přítomen všude. Díky tomuto principu pocítíte vděčnost rostliny a zvířete ve vztahu k vám, pocítíte vděčnost jiného člověka a pocítíte jejich lásku.
    Uvidíte, že je milujete. V lásce je tvorba, požehnání a univerzální proniknutí. Všeobecná láska dosažitelná všemi a dosahujících všech – to je také Stvořitel, který ztělesnil svět ve vašem projevování. Vy jste projevem lásky Stvořitele, neboť On je také láska ve vztahu k vám. Zpočátku jste obdrželi Stvořitelův dar a vy jste jím, vy jste tvůrce, protože jste stvořeni Stvořitelem, věčným a všeobjímajícím Bohem a jděte tam, kde je On, protože On je všude. Jděte tam, kam On volá, poněvadž On volá všude. On je tam, kde jste vy, On je všude tam, kde jste vy. Vy jste v pohybu Stvořitele, jste zosobněním Jeho Věčnosti. Postupujte podle péče Stvořitele, On stvořil věčný svět ve všeobecném vzájemném rozvoji a uvidíte, že svět zosobňuje vás věčné. Jste stvořitel, který tvoří věčné a při vytváření věčného světa vás Stvořitel stvořil věčné.

(Text nově revidován 2. 2. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)