Koncentrace na každý den

Následující texty byly přeloženy z knihy Grigorije Petroviče Grabového „Vzkříšení lidí a věčný život je od nynějška naše realita!“ (Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша реальность!, © Г. П. Грабовой, 2001)

CVIČENÍ PRO KAŽDÝ DEN V MĚSÍCI PRO ROZVOJ VĚDOMÍ, PRO ROZVOJ ŽIVOTNÍCH UDÁLOSTÍ PŘÍZNIVÝM SMĚREM K ZÍSKÁNÍ PLNOHODNOTNÉHO ZDRAVÍ A PRO VYTVOŘENÍ HARMONIE S VIBRACEMI VESMÍRU

Doporučuji vám najít si trochu času na cvičení, která jsou uvedena níže. Na každý den v měsíci doporučuji tři cvičení, která odpovídají tomuto dni.
Tato cvičení obsahují řízení událostí. Za tímto účelem je třeba používat různé koncentrace. Během koncentrace mějte stále na paměti přesný cíl, kterého chcete dosáhnout. Cílem může být realizace požadované události, například zotavení z nemoci, rozvoj mechanismu znalosti o světě a tak dále. Hlavní věcí zde je, vždy vést řízení informací pro univerzální spásu a harmonický rozvoj. Takové řízení může bojovat proti ničení na informační úrovni, neboť plníte práci záchranářů. Koncentrace může být prováděna na úrovni vnímání prakticky následujícím způsobem:

  • Ve své mysli si stanovte cíl koncentrace, který vypadá jako nějaký geometrický tvar, například sféra. Tato sféra je cílem koncentrace.
  • Duchovně sami sebe použijete k vytvoření potřebných událostí takovým způsobem, jak to dělá Stvořitel.
  • Při koncentracích na různé objekty, na konkrétní čísla, nebo na poznání skutečnosti řídíte umístění sféry. Volním úsilím (pozn. úmyslné, mající vůli) přesuňte sféru do oblasti vašeho vnímání, které poskytuje v okamžiku koncentrace více světla.

Zde je představena jedna z variant technologie koncentrace. V praxi můžete najít spoustu dalších. Způsoby řízení událostí na základě pochopení světových procesů prostřednictvím koncentrací jsou velmi účinné.
prvním cvičení pro každý den v měsíci se budete koncentrovat na nějaký prvek vnější nebo vnitřní reality. Ve druhém cvičení se soustředíte na řadu sedmi a devíti čísel.
Třetí cvičení poskytuje technologie řízení událostí ve verbální podobě.

Rád bych vás upozornil na následující důležitý moment. Měli byste pochopit, že účinnost vámi prováděné koncentrace je určena do značné míry vaším přístupem k ní. Snažte se být k tomuto tvůrčímu procesu otevření. Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu, který vám napoví, jak tyto koncentrace v praxi provádět.
Možná, jak jsem se již zmínil dříve, si napište řadu čísel na list papíru a soustřeďte se na ni. A může však zvolit i jiný způsob.
Když se soustředíte na řadu devíti číslic, můžete si představit, že jste ve středu sféry a čísla se nacházejí na jeho vnitřním povrchu. Informace o cíli koncentrace může být uvnitř této sféry ve tvaru míče. Měli byste se naladit a najít číslo, které více svítí. Jakmile obdržíte první myšlenku, že některé číslo z řady, která je na vnějším povrchu velké sféry, svítí jasněji než ostatní, měli byste se na toto číslo fixovat. Pak psychicky spojte vnitřní sféru, která obsahuje cíl koncentrace, s prvkem vnímání v podobě čísla.

Když se soustředíte na řadu sedmi čísel, můžete si představit, že čísla jsou umístěna na povrchu krychle, a to na jedné z jejich stran. Při provádění se řiďte svými pocity, posouváním číslic můžete měnit jejich umístění, a tím dosáhnout maximálního efektu.
Můžete jednat naprosto jiným způsobem. Ve své mysli si může spojit každé číslo s nějakým prvkem vnějšího nebo vnitřního prostředí. Tyto prvky nemusí být nezbytně homogenní. Jedno číslo, například můžete spojit s nějakým stromem a druhé s nějakým pocitem. Rozhodněte se sami. V tomto přístupu budou čísla symbolicky odpovídat prvkům reality, kterou si zvolíte. Jako vždy tyto prvky reality nemusí být jen fyzické, ale také duševní. To znamená, že si je můžete představit ve svém vědomí.
Tyto techniky vám poskytnou další možnosti řízení. Můžete změnit strukturu koncentrace, vaši náladu pro splnění; můžete také měnit symbolické přiřazení čísel k prvkům reality. Ve výsledku budete schopni zvýšit efektivitu své koncentrace. Budete schopni lépe řídit čas provedení toho, co jste řešili. Toto je velmi důležité v praktickém životě.
Vaše koncentrace musí poskytnout okamžitý výsledek, je-li vyžadována okamžitá záchrana. Faktor času nemusí být tak významný, je-li cílem je zajistit harmonický rozvoj. Rozhodujícím faktorem je v tomto případě jen zajištění harmonického vývoje se zvážením všech okolností. Přesně toho docílíte prostřednictvím koncentrace.

Takže vše v těchto cvičeních by mělo být individuální. Každý by si měl nezávisle vybrat systém svého rozvoje. Měli byste mít na paměti následující skutečnosti. Není možné volit systém vlastního vývoje logickou cestou. Ujistěte se o stanovení svých cílů, naplánujte si jejich dosažení, nicméně vaše duše již dostala úkoly, které do ní byly vloženy dříve. Proto když se koncentrujete, úkoly, které byly vloženy dříve, mohou být nejdříve realizovány. Toto jsou úkoly, které byly úkoly vaší duše a které nebyly jen úkoly vašeho vývoje, ale také vývoje celé společnosti. Při plnění těchto úkolů cítíte, že to jsou přesně ty věci, které byste měli udělat jako první ze všech, cítíte to na velmi hluboké vnitřní úrovni, na úrovni vývoje duše – na úrovni Stvořitele.
To je důvod, proč když mluvíme o koncentracích, v první řadě hovoříme o univerzální harmonii. Zároveň byste měli pochopit, že harmonie vždy jako nezbytný prvek zahrnuje prvek spásy, pokud situace vyžaduje takový zákrok. Nicméně, hlavním úkolem harmonie je zajištění takového vývoje událostí, které docela eliminuje vznik případných hrozeb. Je jasné, že harmonický rozvoj by se měl stát věčným.

Mnou vytvořené a schválené koncentrace pro každý den v měsíci vám to přinesou. Při jejich plnění získáte tu harmonii, která učiní vaši cestu radostnou a nerušenou, a budete moci zachránit sebe a ostatní a žít věčně.
Díky ovládání těchto koncentrací můžete provádět aktivní řízení dějů místo toho, abyste v jakékoli situaci zůstali pasivním stavu. Povědomí o tom, že v důsledku použití těchto koncentrací ve vašich záležitostech opravdu realizujete proces univerzální spásy a věčného harmonického rozvoje, otevírá svobodu danou vám Stvořitelem. To utváří univerzální tvůrčí rozvoj společně s vaším pravým štěstím.
Tyto koncentrace jsou uvedeny na 31 dnů. Pokud provádíte tato cvičení například v únoru, který má 28 dnů, po 28. dni byste měli přejít na první den v březnu. To znamená, že den měsíce ze seznamu cvičení by se měl být vždy shodovat se dnem měsíce, který v danou chvíli ukazuje kalendář. Tyto koncentrace můžete provádět kdykoliv během dne. Počet koncentrací za den a dobu jejich trvání si můžete určit sami. Doporučuji provádět koncentrace systematicky a před důležitými záležitostmi. Pokud zjistíte, že první cvičení jednoho dne je dost složité, můžete si ho vynechat a udělat další dvě. Dostanete výsledek tak jako tak. Postupně vám bude stále více a více cvičení číslo jedna jasnějších a pro vás jednodušších.
Takže dělejte, co chápete a co se vám líbí.

1. den měsíce

2. den měsíce

3. den měsíce

4. den měsíce

5. den měsíce

6. den měsíce

7. den měsíce

8. den měsíce

9. den měsíce

10. den měsíce

11. den měsíce

12. den měsíce

13. den měsíce

14. den měsíce

15. den měsíce

16. den měsíce

17. den měsíce

18. den měsíce

19. den měsíce

20. den měsíce

21. den měsíce

22. den měsíce

23. den měsíce

24. den měsíce

25. den měsíce

26. den měsíce

27. den měsíce

28. den měsíce

29. den měsíce

30. den měsíce

31. den měsíce