9. den měsíce

 1. Devátý den měsíce se zabýváte koncentrací, kterou lze nazvat jako koncentrace na super vzdálené oblasti vědomí v maximálně přiblížených bodech vědomí. To znamená, že tato metoda koncentrace tkví v tom, že nejvzdálenější místa vašeho vědomí přenesete do maximální blízkosti. Přičemž toto přemístění musí být realizováno tak, aby vaše vnímání bylo stejné jako z nejvíce vzdálených oblastí vědomí, tak i maximálně přiblížených oblastí vědomí. V tomto případě budete mít možnost získat jediný impuls pro výstavbu jakéhokoliv prvku na světě. A jakmile toho dosáhnete, stanete se odborníkem na řízení. Jelikož budete prostě muset být ve stavu duchovního naladění, aby všechno bylo normální, aby všechno bylo dobré, stačí, že prostě budete mít takové přání a všechno právě tak i bude.
  Tento jediný impuls, který jsem zmínil, rozvíjí zvláštní duchovní stav. Tento stav zrovna nesouvisí s myšlením, neboť myšlení jako takové nemusí být v tomto stavu přítomno. Může se jednat např. jen náladu pro dobro, pro tvorbu nebo pro stanovení harmonie.
  Bytí ve stavu takového naladění již přináší příznivý vývoj událostí.
  Chtěl bych zdůraznit, že tato metoda koncentrace vyděluje zvláštní formu vnímání. Vnímání je ve vašem vědomí; vnímání samo o sobě představuje samo o sobě část vašeho vědomí a vy ho záměrně strukturujete takovým způsobem, že ve výsledku funguje, jak jsem řekl.
  Daná metoda koncentrace se dotýká podrobných otázek řízení na základě vašeho vědomí.
 2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 1843210;
  Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 918921452.
 3. Tím, že vidíte svět jako velmi hlubokou podstatu vesmíru, spatříte, že vše co existuje v přírodě, že každý kdo existuje v přírodě, například rostlina, člověk, zvíře, každá molekula nebo to, co ještě nebylo vytvořeno nebo již bylo dříve vytvořeno, všechno má jeden a tentýž základ Boha, který ukázal mechanismus tvorby všeho. Když uvidíte, jak vše vytvořit, budete vše tvořit. Dospějete k tomu skrze princip svého „já“. Dospějete k tomu skrze princip vlastního „já“ a uvidíte, jak se vaše „já“ vyvíjí spolu s celým vesmírem, jak vaše „já“ roste a mění se ve svět. Vy jste svět. Vy – to je realita. Podívejte se na to očima celého světa, podívejte se na to očima každého, podívejte se na to vlastníma očima a uvidíte, že vaše duše – to jsou vaše oči. Dívejte se duší a uvidíte svět takový, jaký je a můžete jej vylepšit ho tak, jak je třeba ho spravit, a uvidíte svět takovým, jak ho musíte používat pro dosažení věčnosti. Vždy budete znát cestu, když se podíváte na svět od sebe, ze sebe a vně sebe.

(Text nově revidován 27. 1. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)