9. den měsíce

 1. Devátý den měsíce budete provádět koncentraci, kterou lze nazvat jako koncentrace se na super vzdálené oblasti vědomí v maximálně přiblížených bodech vědomí. To znamená, že tato metoda koncentrace je následující: nejvzdálenější místa vašeho vědomí přenesete do maximální blízkosti. Přičemž toto přemístění by mělo být realizováno takovým způsobem, aby vaše vnímání bylo stejné jak z nejvíce vzdálených míst vědomí, tak i maximálně přiblížených oblastí vědomí. V tomto případě budete mít možnost získat jeden impuls pro stavbu jakéhokoliv prvku na Světě. A jakmile toho dosáhnete, stanete odborníkem v řízení. Jelikož k tomu budete prostě muset být ve stavu duchovního rozpoložení, aby všechno bylo normální, aby všechno bylo dobré, stačí, že si to budete prostě muset přát a všechno tak i bude.
  Tento jediný impuls, který jsem zmínil, rozvíjí zvláštní duchovní stav. Tento stav zrovna nesouvisí s myšlením, neboť myšlení jako takové nemusí být v tomto stavu přítomno. Může se jednat např. jen náladu (rozpoložení) pro dobro, pro tvorbu nebo pro vytvoření harmonie.
  Bytí ve stavu takového rozpoložení již přináší příznivý vývoj událostí.
  Chtěl bych zdůraznit, že tato metoda koncentrace izoluje zvláštní formu vnímání. Vnímání je ve vašem vědomí; vnímání je součástí vašeho vědomí a vy ho záměrně strukturujete takovým způsobem, že ve výsledku funguje, jak jsem řekl. Daná metoda koncentrace ovlivňuje podrobné otázky řízení na základě vašeho vědomí.
 2. Koncentrace na sedmimístné číslo: 1843210;
  Koncentrace na devítimístné číslo: 918921452.
 3. Tím, že vidíte svět, jako velmi hlubokou podstatu vesmíru spatříte, že vše co existuje v přírodě, že každý kdo existuje v přírodě, například člověk, zvíře, každá molekula nebo ta věc, která ještě nebyla vytvořena nebo již byla dříve vytvořena, všechno má jeden a tentýž základ Boha, který ukázal mechanismus tvorby všeho. Když uvidíte, jak vše vytvořit, budete vše tvořit. Dospějete k tomu skrze počátek (princip) svého „já“. Dospějete k tomu skrze počátek vlastního „já“ a uvidíte, jak se vaše „já“ vyvíjí spolu s celým Vesmírem, jak vaše „já“ roste a mění se v Svět. Vy jste Svět. Vy jste realita.
  Podívejte se na to očima celého Světa; podívejte se na to očima každého, podívejte se na to vlastníma očima a uvidíte, že vaše duše jsou vaše oči. Dívejte se svou duší a uvidíte Svět takový, jaký je a budete mít možnost napravit ho tak, jak je třeba ho napravit, a uvidíte Svět takovým, jak ho musíte používat pro dosažení Věčnosti. Vždy budete znát cestu, když se podíváte na Svět od sebe, ze sebe a mimo sebe.