19. den měsíce

 1. Devatenáctý den v měsíci byste se měli koncentrovat na jevy vnější reality původně existující jako jeden celek, ve kterých se pak něco mění na souhrn samostatných prvků.
  Příkladem takového jevu je oblak, který se změní na dešťové kapky. Nebo další příklad: koruna stromu se promění v samostatné padající listí.
  V průběhu koncentrace na takový jev se snažíte najít zákony, díky kterým by takovému vývoji události bylo možné předejít. Smyslem této koncentrace je nalezení takových zákonů.
 2. Koncentrace na sedmimístné číslo: 1254312;
  Koncentrace na devítimístné číslo: 158431985.
 3. Zápas vašeho ducha za své skutečné místo ve Světě, stejně jako boj vaší duše za ztělesnění Stvořitele, povedou k tomu, že váš intelekt a rozum budou pod kontrolou. Vaše vědomí se stává všeobecným a část vašeho vědomí se stává společným vědomím.
  Stanete se tím, kdo jste. Vaše věčnost se projevuje ve vašich myšlenkách. Vaše přemýšlení se stane věčností. Vaše myšlenky dělají Svět věčným a budete tam, kde jste a budete tam, kde nejste. Budete vždy, třebaže se Svět se skládá z časových intervalů a tam, kde budete, se časový interval stane Světem a prostor se spojí s Věčností, čas ustoupí a vy budete v pohybu, budete ve věčném čase, pocítíte věčný čas a tento věčný čas přijde k vám. Každý okamžik vašeho času je věčný. Pociťte věčnost v každém okamžiku a uvidíte, že už ji máte.