16. den měsíce

 1. Tento den se koncentrujete na prvky vnější reality, se kterými je v kontaktu vaše tělo.
  Od dětství si vzpomínáme na krásnou větu: „Slunce, vzduch a voda jsou naši nejlepší přátelé.“ V této koncentraci se snažíte uvědomovat si kontakt s těmito našimi přátel
  Koncentrujete se na teplo, které vám předávají sluneční paprsky dopadající na vás. Pocítíte jejich dotyk a pocítíte teplo, které dávají.
  Pocítíte lehký větřík, který na vás fouká. Pocítíte jeho závany. Mohou to být také silné poryvy větru. Může to být úplně nehybný vzduch a je-li současně velmi horko a vysoká vlhkost vzduchu, současně pocítíte na tvářích teplo, vzduch i vlhkost.
  Můžete zakusit osvěžující působení vody, když se myjete nebo sprchujete či plavete. Tyto koncentrace lze rovněž provádět v chladném zimním období. Vždyť vždycky máte odkrytou tvář. Během teplého počasí, a to zejména v létě na pláži, si celé vaše tělo může nyní užívat kontaktu se sluncem, vzduchem a vodou. Můžete také přidat kontakt se zemí.
  Tyto koncentrace jsou velmi důležité. Jejich prováděním vstupujete vědomě do interakce s přírodními živly.
  Je jasné, že tuto technologii můžete také provádět každý den. Když se koncentrujete a zároveň máte na paměti požadovanou událost, docílíte jejího uskutečnění.
 2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 1843212;
  Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 123567091.
 3. Pociťte harmonii, kde je, ona je vždy a všude. Je to harmonie Stvořitele. Pociťte harmonii, kde je a bude. Je to harmonie vašeho rozvoje. Pociťte harmonii, kde je, byla a bude, i tam, kde nebyla, není a kde vždy bude. Je to harmonie změny. Je to harmonie přeměny. To je přeměna na věčný život. Všude přijďte k sobě samým a všude pocítíte tu harmonii a uvidíte, jak z harmonie prýští vlny radosti a lásky. A uvidíte, že děláte svět navždy harmonickým v jeho věčném stavu stability. Jste bojovníkem, ale už ve věčné Boží hojnosti pro věčný život a věčnou víru.

(Text nově revidován 2. 2. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)