22. den měsíce

 1. Tento den v měsíci byste se měli koncentrovat na takové prvky reality, které se vyznačují nekonečným obnovováním. Konkrétní příklad: pojem věčnosti nebo představa nekonečného prostoru.
  Rád bych vám ještě jednou připomenul, že při přemýšlení, například o věčnosti, je nutné vytvářet požadovanou událost.
 2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 8153485;
  Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 198516789
 3. Vaše duše – to je stvořená struktura, vaše duše – to je stále se obnovující struktura. Podívejte se, jak se vaše duše tvoří, podívejte se, jak se obnovuje v aktu obnovování – vaše duše. Odhalte váš svět a podívejte se, kde se Stvořitel obnovil, podívejte se na mechanismu obnovování a uvidíte lásku.
  Láska – to je to, co přináší světu světlo.
  Láska – to je to, na čem se svět tvoří.
  Láska – to je to, co vždy existuje a bylo od počátku.
  Podívejte se, kdo stvořil lásku, a uvidíte sebe sama. Láska náležící vám – to jste vy náležející lásce. Budujte s láskou, budujte se spokojeností a budujte s velkou radostí všeobecného života a všeobecného štěstí. Budete schopni uvidět tu radost, kterou vidí všichni kolem vás. Uvidíte radost těch, kteří jsou kolem vás, a vaše srdce se naplní štěstím. Setrvejte ve štěstí a v harmonii a toto štěstí vám přinese věčnost. Podívejte se svýma věčnýma očima, podívejte se svým věčným tělem a podívejte se svým věčným pohledem na vaše příbuzné a darujte jim věčnost. Podívejte se svou věčností na všechny lidi a darujte jim věčnost. Podívejte se svou věčností na celý svět, na celé okolí a darujte jim věčnost. Svět rozkvete a objeví se kvítek, který pokvete věčně. Tento kvítek bude váš svět, který je také světem všech. A vy budete žít a vaše štěstí bude nekonečné.

(Text nově revidován 16. 2. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)