Webinář Způsob ochrany před koronavirem

Webinář Způsob ochrany před koronavirem a zajištění věčnosti fyzického organismu jako celku (A method of protection against coronavirus and providing eternity of physical organism as a whole) zpracovaný Olgou Tološnou na základě semináře G. P. Grabového 28. února 2020

Originální přednáška uložena zde.

Zájemcům o Učení G. Grabového předkládáme částečný překlad tohoto webináře včetně stopáže. (Text neprošel jazykovou úpravou, proto se omlouváme za případné nedostatky.)

(0:00) úvod

(1:24)
G. Grabovoj poskytl přednášku týkající se způsobu neutralizace koronaviru. Přečteme si část této přednášky a procvičíme tento způsob.
Když studujeme dílo G. Grabového, nejdříve je třeba mít na mysli cíl. V této přednášce budeme mít 2 cíle, které budou v souladu s tématem naší přednášky.

(2:27)
Ve sféře je informace o koronaviru a ostatních virech, které je třeba neutralizovat.
1. cíl: Koronavirus a ostatní viry jsou neutralizovány.
2. cíl: Zajišťuji věčnost svému organismu.

(3:03)
Zajistíme, aby náš organismus žil věčně. Budeme se řídit těmito 2 cíly. Dosažení těchto cílů je popsáno právě v přednášce z 28. 2. 2020.

Řeknu vám o mechanismu, který G. Grabovoj objevil. Je to mechanismus, jak budujeme naši realitu:
Ve skutečnosti budujeme naši realitu myšlením. Když přemýšlíme, je to skutečné záření světla, které vychází z oblasti blízko našeho mozku. Tento objev je zaregistrován, patentován, certifikován. Toto je základ všech koncentrací, které jsou realizovány na základě Učení G. Grabového.

Máme tedy 2 cíle, viz výše. Když cíl vyslovíme, tak o něm přemýšlíme.
Co si představujeme v souvislosti s informací o neutralizaci koronaviru? Všichni lidé jsou zdraví, nikdo není nemocný, každý je šťastný. To je obecné.
2. cíl – Věčnost organismu. To znamená, že jste vždy zdraví, silní a mladí.
To je to, co je za těmito dvěma cíly a co naše myšlenka bude tvořit během koncentrace. Nyní všichni si pomyslíme, že koronavirus je neutralizovaný. Tuto myšlenku v duchu proneseme a zkusíme uvidět, jak nám to naše vědomí ukáže.
Proneseme v duchu 2. cíl: „Zajišťuji věčnost svému organismu“. Pak si vizualizujeme, že je náš organismus zdravý a my sami jsme věční. Tyto myšlenky budou tvořit naši realitu. Informace o koronaviru již nebude existovat. Náš organismus je zdravý, šťastný a žije věčně.

Metoda, kterou nám G. Grabovoj předkládá, zesiluje tyto myšlenky, dělá tyto myšlenky koncentrovanějšími a světlo, které tuto realitu tvoří, jasnějším. Obraz je silnější a převrací se do reality.

(7:36)
Nejdříve si tuto technologii přečteme, jak nám ji popsal G. Grabovoj. Jak budu číst, tak zkuste mít na paměti cíle, o kterých jsme hovořili, a sledovat o čem čtu. Je-li zde něco předkládáno, zkuste to provést.

(překlad originálního textu není zatím k dispozici)

(12:29)
Velmi zajímavou částí je, kde G. Petrovič vysvětluje, jak můžeme neutralizovat informaci o koronaviru a současně zajistit věčnost našeho organismu – dva cíle, které jsme si stanovili na začátku.
G. Grabovoj doporučuje vytvořit nejdříve 3 sféry cca 30 cm před sebou na úrovni srdce (pozn. jsou tak veliké, že se vejdou do dlaně).

(12:54)

(13:19)
Zde vidíte, všechny 3 sféry. Vytvoříte je v duchu (vizualizujete si je) před sebou v úrovni srdce. Když si své tělo jako siluetu představíte zepředu, jsou umístěny jako na obrázku (ale trochu menší). Sféry nejsou na těle, ale kousek před tělem.

Dále vizualizujeme, jak z těla vychází dva paprsky a prochází mezerami mezi sférami, nedotýkají se jich a směřují dopředu.
Jak zajistíme, že sféry jsou přesně ty, jak je uvedeno? Prostě je pojmenujeme!
Před oběma paprsky opět vizualizujeme sféru, kterou nazveme „Informace o virech, o koronaviru“. Naše vědomí této sféře samo přiřadí barvu. Obvykle nebývá příliš příjemná. Velikost není důležitá, ale obvykle bývá větší než naše 3 vytvořené sféry (pozn. vzdálenost této sféry je cca 1 m).

(17:38)
Úkolem je vést dva paprsky vycházející z těla ke sféře s informací o viru, která je v rovině jako 3 vytvořené sféry před vámi. Paprsky se dotknou sféry s informací o viru.
Je třeba mít v povědomí náš cíl: Neutralizuji informaci o koronaviru a všech ostatních virech ve vzdálenosti 20 metrů v prostoru kolem sebe.

(18:22)
(opakování provádění technologie)
Nyní si můžete vizualizovat, jak tyto paprsky přichází do styku s touto sférou, osvětlují ji a mění její barvu na jasnou zářivou barvu.

(19:49)
(koncentrace)

(20:22)
Nyní touto technologií podle G. Grabového skutečně neutralizujeme tuto informaci okolo sebe v okruhu 20 m.

(20:37)
Zde vidíme lidské tělo z boku.

(20:57)
Nyní budou sféry nepatrně větší a také vzdálenost mezi nimi bude trochu větší.
Zase 2 paprsky procházejí mezi sférami, nedotýkají se jich. Opět izolujeme informaci o virech, o koronaviru v prostoru kolem nás.
Nyní tento vnější prostor bude až do vzdálenosti 1000 m. G. Grabovoj říká, že abychom provedli tuto koncentraci, je třeba paprsky zesílit – dodat silnější impuls silou naší vůle, naší myšlenky. Koncentrace musí být silnější, musíme dodat více úsilí, síly této koncentraci.
Toto je podpořeno naším cílem, že: „Neutralizuji informaci o koronaviru a všech ostatních virech ve vzdálenosti 1000 metrů v prostoru kolem sebe.“

(22:13)
Nyní děláme stejnou koncentraci, ale pro vzdálenost až do 1000 m. Cíl máme pořád na mysli a můžeme ho i vyslovit.
Cíl pronášíme, když směřujeme paprsky na sféru s informací o viru: „Normalizuji vnější prostředí kolem sebe do vzdálenosti 1000 m. Neutralizuji informaci o koronaviru a všech ostatních virech.“

(23:24)
(opakování teorie)

(24:31)
Nyní máme novou informaci, že prostor kolem nás je do vzdálenosti 1000 m normalizovaný, informace o koronaviru je neutralizovaná a o této informaci jsme také přesvědčeni. Nyní víme, že cíl, který jsme v duchu pronesli a na který myslíme, tvoří naši realitu. Tento cíl může být zesílen různými metodami.

(24:57)

Nyní si můžeme stanovit cíl, např. 100 000 m a pokračovat určitou dobu v koncentraci nebo můžete pracovat fyzicky online s přístrojem PRK-1U a provést tutéž koncentraci.
V tomto případě paprsky procházející prostorem mezi sférami prochází přístrojem a znovu dosahují sféry s informací o virech. Pracujete stejně, ale v tomto případě je koncentrace zesílena přístrojem. Informace o koronaviru bude neutralizovaná do vzdálenosti 100 000 m.

(27:14)

Kromě toho zde G. Grabovoj nabízí při koncentraci současně provádět koncentraci na 2-3 orgány našeho těla. Doporučuje plíce a krk (pozn. mohou být i 3, např. plíce, krk a střevní trakt, nebo jiné orgány, které si vybereme).

Tzn. koncentrace se provádí úplně stejně, ale současně vizualizujeme obraz našeho těla a koncentrujeme se na místo, kde se nachází plíce a krk. Tato koncentrace je zaměřena na zajištění věčného života našemu organismu.

Jak to provedeme? Stejně jako před tím – cíl pro 1000 m, koncentrujeme se na paprsky sféry s informací o viru a současně na nás vlastní obraz, který si před sebou vizualizujeme v prostoru před námi. Současně když vidíme paprsky, máme na mysli cíl – neutralizaci koronaviru a současně vidíme část těla, kde jsou plíce a krk. Tak to G. Grabovoj doporučuje. V tomto případě kromě neutralizace viru zajišťujeme věčný život svému organismu.

(29:42)
(opakovní teorie a společná práce s online připojeným přístrojem)

 • Máme 3 sféry před sebou na úrovni srdce – sféra řídící jasnovidnosti, sféra řídicího prognózování a vědomí.
 • Nyní vidíme, jak z našeho těla vychází dva paprsky nasměrované mezi sféry.
 • Paprsky směřují dopředu před nás a dosahují sféry s inf. o viru nebo virech vč. koronaviru.
 • Vidíme barvu této inf. sféry virů a koronaviru.
 • Duchovním úsilím osvětlíme jasným světlem (stř.bílým) tuto sféru s informací o virech, koronaviru co možná nejvíce, a tím neutralizujeme sféru s informací o viru.
 • Současně máme na mysli: „Neutralizuji informaci o viru.
 • Zatímco sledujeme sféru s informací o viru, vidíme svůj obraz a pronášíme: „Zajišťuji věčnost svému organismu“ a koncentrujeme se na oblast plic a oblast krku.
 • Udržujeme současně svoji pozornost na svém těle a sféře s informací o viru.
  Ta se stává zářivější a jasnější.
 • Tímto způsobem obdržíme bezpečné prostředí pro lidi v okruhu 1000 m kolem nás.
 • Pokračujeme v koncentraci na sféru s informací o virech, koronaviru, která se stala jasnou, a na tělo. Můžeme si dokonce vizualizovat své plíce, které se stanou jasnými a zářivými a stejně tak i krk.
 • Koncentrujeme se pouze na sféru s informací o virech a na tělo.
 • Máme na mysli: „Neutralizuji informaci o viru v okruhu 1000 m kolem svého těla. Zajišťuji věčnost svému organismu. Mé plíce jsou zdravé, můj krk je zdravý. Můj organismus je věčný.

TIP OD NAŠEHO LEKTORA P. ILJI EMANUILOVA: Svůj obraz umístíme do prostoru mezi 3 sféry a sféru s informací o virech (ve výše uvedeném obrázku jakoby byl umístěn místo přístroje.

(33:55)
Tato technologie funguje také na normální chřipku. Tato technologie poskytuje ochranu a léčí také jiná virová onemocnění, včetně koronaviru.

(35:06)
Po provedení této koncentrace zajistíme bezpečnou pozici do budoucnosti, kde není žádná informace o viru a je to bezpečné místo pro nás i pro ostatní lidi, kteří setrvávají v prostoru – v okruhu 1000 m. Tato technologie zabere pár minut a je dobré ji provádět co možná nejčastěji. Je to velmi mocná technologie a je dobré ji sdílet s ostatními lidmi. Je třeba si uvědomit, že je to naše vědomí, které tvoří realitu. Nesmíme mít obavy, nesmíme mít stavy strachu. Je třeba mít důvěru v to, že vše bude v pořádku pro nás i ostatní lidi.

(37:01)
V minulé přednášce G. Grabovoj věnoval velkou pozornost pocitům a porozumění věčného života. Hlavním citem by měla být v první řadě láska a pak stálé pevné přesvědčení, že všechno bude výborné. Proto v práci, v životě v rodině, při práci s přístrojem PRK-1U je třeba získat tento stav, který je pro nás velmi, velmi potřebný pro dosažení našich cílů.

Nyní nabízím další KONCENTRACI S POUŽITÍM ČÍSELNÝCH ŘAD PROTI KORANAVIRU, které G. Grabovoj poskytl.
Nyní provedeme KONCENTRACI NA ČÍSELNÉ ŘADY s cílem zajistit, aby neexistoval vliv koronaviru na lidi. Ve svém vědomí si budete vizualizovat tento obraz.

(38:45)
Můj cíl: Informace o koronaviru na celém světě je neutralizovaná.

Lektorka čte číslice první řady: 4986489
Prostor kolem mě a na celém světě je bezpečný.“ Vizualizujeme celou číselnou řadu. Nyní vidíme, jak světlo od číslic se začíná rozšiřovat, rozprostírat okolo nás. Začíná se rozšiřovat na všechny lidi kolem nás. Pokrývá naše město, naši zemi, kontinent… a obklopuje všechny lidi na naší zeměkouli. „Všichni lidé jsou zdraví a šťastní a žijí věčně“. Čili máme na mysli tento cíl a obraz.

Stejnou koncentraci provedeme s druhou řadou.

Cíl: „Neutralizuji informaci o koronaviru a jakýchkoliv jiných virech v prostoru kolem sebe a po celém světě. Informace o koronaviru na celém světě je neutralizovaná. Prostor je zcela bezpečný.“
Lektorka čte číslice druhé řady: 548748978

(40:48)
Informace o koronaviru na celém světě je neutralizovaná. (Dále je postup stejný jako u první řady.) Země je obalena velmi jasným a zářivým světlem. Toto světlo neutralizuje jakoukoliv negativní informaci o jakémkoliv viru. Všichni lidé jsou zdraví a šťastní a žijí věčně. Vidíme, že na celé Zemi jsou lidé prosperující a prospívající a krásní ve věčnosti.
(pokračujeme v koncentraci na tento obraz)

(42:44)
Pokud znáte někoho, kdo je nemocný, můžete tyto číselné řady použít a světlo jde přímo na toho člověka. Cílem je, že tato osoba je zdravá…

Máme informace o tom, jak chránit všechny lidi i jednotlivé osoby a zastavit postup šíření.
Je třeba se co nejsilněji koncentrovat na cíl a dodat koncentraci – této myšlence, že každý je zdráv, velmi silné duchovní úsilí.
Kromě toho je třeba tento stav podporovat pocitem silné a stabilní důvěry, že vše je dobré a bude dobré. Tak budeme schopni tento stav zajistit.

Samozřejmě tato síla našeho impulsu koncentrace může být zesílena pomocí přístrojů G. Grabového.

(44:09)

Kromě těchto dvou metod vám předkládám ještě jednu metodu:

Mnoho lidí a společností ekonomicky trpí (hranice jsou zavřené, některé řetězce, které existují). Každý bude překonávat tento dopad na různém stupni.
Aby se zmírnil dopad na země a podpořila ekonomika na celém světě, doporučuji koncentrovat se na tuto číselnou řadu. Tuto koncentraci lze provádět při koncentraci na koronavirus, neboť ekonomický efekt je vedlejší efekt, který spojen s pandemií ve světě.

Cílem této řady je realizace věčného rozvoje prostřednictvím ekonomické sféry. Tím jste stanovili cíl. Např. „Má země (vyjmenujeme ji) se věčně vyvíjí prostřednictvím ekonomické sféry. Ekonomika mé země je prosperující.

(čtení řady)

Podle metody, kterou G. Grabovoj doporučuje ve své knize, v mezerách se zastavíme a vizualizujeme potřebné zdroje. Samozřejmě ne přesně takové, tento obrázek je pouze pro ilustraci. V mezeře si můžeme představit, že „Všechny finanční spoje ve světě jsou normovány“. „Vše ve finanční sféře je normalizováno“ a opět: „Naše země prosperuje.“ nebo něco podobného jako toto.

(46:49)
Takový typ informace ve vztahu k tomu, co vám vědomí řekne, když se zastavíte na těchto mezerách. (nerozuměla jsem…)

(47:17)
Nyní budeme pracovat společně:

Cíl: „Moje země (vyjmenujeme ji) se věčně vyvíjí prostřednictvím ekonomické sféry.“

2 – 8 – 9 Všechny finanční instituce jsou stabilizované. 4 – 7 – 1 Naše země je prosperující. Všechno je velmi krásné. Příroda a vše, co je vytvořené člověkem, všechna města, všechny domy. 3 – 1 – 4 – 9 – 1 – 7. Moje země je prosperující a věčně se vyvíjí prostřednictvím ekonomické sféry.

Během koncentraci si můžete přidat specifický cíl, např. podle aktuální situace.

(48:43)
Informace a pozvánka k práci v učebně.

(přeložila: HCH)