1. den měsíce

 1. První den měsíce byste se měli koncentrovat na šlapku pravé nohy. Tato koncentrace vás spojí s opěrným bodem ve vnějším světě. V duchu se opíráte nohama o Zemi. Země je ve vašem vědomí nesoucí opora.
  Řízení v systému úplné obnovy se zakládá na tom, že opěrný bod je zároveň bodem podpory a bodem tvoření. Vzhledem k tomu, že je také bodem tvoření, pak pomocí této koncentrace můžete hned rozvíjet své vědomí.
  Uvědomujete si, že na stejném principu, podle kterého na Zemi vše roste a rozvíjí se, například rostliny a dokonce i hmota vašeho vlastního těla, na základě téhož principu můžete vybudovat jakoukoliv vnější realitu. Pochopení tohoto tvoří základ této koncentrace .
  Nicméně při provádění této koncentrace nemůžete o tomto chytře vymyšleném mechanismu přemýšlet. Můžete se jen koncentrovat na šlapku pravé nohy a zároveň si ve vědomí představovat potřebnou událost. Tento mechanismus budování reality, který byl právě popsán, bude pracovat automaticky. Požadovanou událost získáte harmonickým způsobem, neboť dané řízení zároveň zajišťuje také harmonizaci událostí. Tato cvičení můžete provádět několikrát denně.
 2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 1845421;
  Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 845132489.
 3. V tento den je třeba se koncentrovat na svět, na všechny objekty Světa a pocítit, že každý předmět na světě je součástí vaší osobnosti.
  Jakmile toto procítíte, ucítíte z každého předmětu světa závan větříku, který vám napovídá řešení. A když ucítíte, že každý předmět má část vašeho vědomí, uvidíte harmonii, která je nám seslána Stvořitelem.

(Text nově revidován 27. 1. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)