1. den měsíce

  1. První den měsíce byste se měli koncentrovat na šlapku pravé nohy. Tato koncentrace vás spojí s opěrným bodem ve vnějším světě. O Zemi se můžete psychicky opřít. Země ve vašem vědomí je nesoucí opora. Řízení v systému úplné obnovy je založeno na myšlence, že opěrný bod je zároveň bodem podpory a bodem tvoření. Vzhledem k tomu, že je také místem tvoření, pomocí této koncentrace můžete své vědomí hned rozvíjet. Uvědomujete si, že na stejném principu, který odpovídá za vše, co na Zemi roste a rozvíjí se, například rostliny a dokonce i materiál vlastního těla, na základě stejného principu můžete vybudovat jakoukoliv vnější realitu. Základem této koncentrace je pochopení tohoto stavu. Nicméně při provádění této koncentrace nesmíte o tomto chytře vymyšleném mechanismu přemýšlet. Můžete se jen soustředit na pravou nohu a zároveň si ve svém vědomí představovat požadovanou událost. Tento mechanismus budování reality, který byl právě popsán, bude pracovat automaticky. A požadovanou událost obdržíte harmonickým způsobem. Toto řízení totiž zároveň zajišťuje harmonizaci událostí. Tato cvičení můžete provádět několikrát denně.
  2. Koncentrace na sedmimístné číslo: 1845421;
    Koncentrace na devítimístné číslo: 845132489.
  3. V tento den byste se měli soustředit na svět, na všechny objekty Světa a cítit, že každý předmět na světě je součástí vaší osobnosti.
    Jakmile toto procítíte, ucítíte z každého předmětu na světě foukání větru, které vám připomene rozhodnutí. A když ucítíte, že objekt má část vašeho vědomí, uvidíte harmonii, která je vám seslána Stvořitelem.