7. den měsíce

 1. Sedmého dne měsíce byste se měli koncentrovat na velmi vzdálené oblasti vědomí. V praxi to znamená, když se díváme na vzdálené mraky nebo vzdálené předměty, řekněme na stromy, nebo jejich listy.
  Pro materializaci nějakého objektu nebo realizaci nějaké události je třeba zpracovat velké množství informací. Velmi vzdálené oblasti vědomí zajišťují obzvláště rychlé zpracování informací. To znamená, že čím vzdálenější oblasti vědomí používáte, tím rychleji můžete informace zpracovat.
  V dané metodě se znalosti těchto faktorů využívá následujícím způsobem. Díváte se na oblak běžným zrakem nebo ho vidíte v duchu a zároveň ve svém vědomí na tomto oblaku sestavujete přesně požadovanou událost. Nebo na listu stromu, pokud se díváte na vzdálený list. V tomto případě vzhledem k použití velmi vzdálených oblastí vědomí, může být rychle dosaženo požadovaného výsledku.
  Při tom realizace události probíhá harmonickým způsobem, neboť oblak nemůže ničit, stejně jako list. Nejsou schopny nikomu ublížit. Výsledkem je, že požadovaná událost probíhá harmonicky.
 2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 1485321;
  Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 991843288.
 3. Vidíte, že svět se rozvíjí podle obrazu a stavu vašeho působení v součinnosti s Boží vůlí. Vidíte, že svět – je to tvoření, které bylo všemi schváleno, a když chcete změnit svět prostřednictvím svých činů, pak přiveďte své činy k všeobecné milosti, vaše činy se posílí, vaše zdraví upevní a nastane všeobecná dobrota. Všeobecná dobrota – to je jednání světa vedoucí vás do království Božího a přivádějící k tomu, že získáváte všeobecný život a osobní život navždy a na věčné časy.

(Text nově revidován 27. 1. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)