28. den měsíce

  1. Tento den v měsíci byste měli provádět stejnou koncentraci jako osmý den v měsíci, ale s jedním důležitým rozdílem. Jedná se o následující věc:
    Jistě jste si všimli, že předcházející den. tj. 27., při stanovení typu koncentrace byla sečtena čísla 2 a 7, tj. 2+7=9. V tomto případě je situace odlišná. Číslo 28 se skládá ze dvou čísel: 2 a 8. V tomto případě by mělo číslo 28 vnímat jako dvakrát osm. Nesčítá se 2 a 8, ale právě násobí. To znamená, že číslo osm se zdvojnásobí. To je důvod, proč se tento den opakuje program osmého dne. Nicméně toto opakování by nemělo být doslovné, nemělo by být přesnou kopií předchozí práce. Musíte něco změnit. V první řadě musíte změnit něco v sobě. Například něco změnit ve své vnímání této koncentrace. Pokud ji budete provádět podle starého schématu, nemusíte v ní uvidět něco nového, nepodíváte-li se na ni z druhé strany.
    Vaše pochopení, stejně jako vaše vnímání těchto koncentrací, se musí stále rozšiřovat a prohlubovat. To je tvůrčí proces. Přispívá k vašemu rozvoji.
  2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 1854512;
    Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 195814210.
  3. Podívejte se na sebe, jak se díváte najednou na celý svět. Podívejte se na Stvořitele tak, jako se Stvořitel dívá na vás, a v tom získáte pochopení toho, co Stvořitel od vás chce. Podívejte se na Jeho pohled a uvidíte Jeho pohled. Uvidíte, že pohled Stvořitele je také obrácen k dalekým jevům světa a vaším úkolem je řídit tyto jevy světa. Libovolné jevy světa musíte dělat harmonickými. To je vaším skutečným úkolem. Musíte dát vzniknout světům a tvořit světy, které budou vždy harmonické. To je také váš skutečný úkol od vašeho stvoření. Jelikož On, Stvořitel, již tvořil, neboť On, Stvořitel, již konal a vaším úkolem je jít po této cestě, protože jste byli stvořeni k obrazu a podobě tak, jako byl stvořen Stvořitel. Stvořitel stvořil sám sebe, ale stejně stvořil i vás. Sami sebe zregenerujte a tvořte další. Stvořte všechny ostatní a dejte všem všeobecný blahobyt a budete mít svět, který byl vytvořen pro vás a pro všechny a pro Stvořitele. Tvořte pro Stvořitele, neboť On vás stvořil. Tvořte pro Stvořitele, neboť On stvořil všechno. A proto, ať vytváříte cokoliv, vždy tvoříte pro Stvořitele.

(Text nově revidován 18. 2. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)