Vize a cíle

Hlavním cílem lidského života je zvýšit úroveň svého vědomí.

Osobní vědomí každého člověka je součástí kolektivního vědomí všech lidí, které je velmi mocné, neboť funguje napříč celým lidstvem. Kolektivní vědomí musíme změnit směrem k věčnému harmonickému rozvoji. Nejdůležitějším naším úkolem je skutečná prevence před potenciální globální katastrofou.

Je třeba pracovat na záchraně každého člověka a na zabránění globální katastrofy a prostřednictvím tohoto konání postupovat k řešení svých osobních problémů.

Technologie vědomí a koncentrace pomohou obnovit a omladit prostřednictvím vlastního vědomí fyzické tělo a harmonizovat vztahy. Umožňují sestavovat budoucnost plnou harmonických událostí bez nemocí, nehod, ekologických katastrof.

Technologie vědomí lze také použít k obnovení životního prostředí (rostlin, zvířat a vody).
Proto je třeba zformovat své vědomí tak, aby tvořilo a nikoliv ničilo nebo zemřelo. Pravděpodobně poprvé se naučíme volit ve výstavbě vlastní reality – jak to dělá Bůh.

Naše vědomí je velmi mocný nástroj a koncentrací na libovolný objekt je možné změnit informace na celosvětové úrovni.

Když si uvědomíme i poselství Grigorije Petroviče Grabového, pak začneme cítit, že lidská bytost je božská, začneme cítit radost a naději. Ale také zodpovědnost, která s tím přichází.