Online webináře

Záznam níže uvedených online webinářů naleznete zde

2015.11.09. The principles of thinking providing eternal life by Grigori Grabovoi (Principy myšlení poskytující věčný život od Grigorije Grabového)

2015.11.09. Technologies of development of memory for eternal life by Grigori Grabovoi (Technologie rozvoje paměti pro věčný život od Grigorije Grabového)

2015.11.10. „Inner structure of consciousness in eternal life“ and „Methods of development of managing clairvoyance for providing eternal life“ by GRIGORI GRABOVOI („Vnitřní struktura vědomí ve věčném životě“ a „Metody rozvoje řízení jasnovidnosti pro zajištění věčného života“ od Grigorije Grabového)

2015.11.27 Development of structures of thinking for eternal life by Grigori Grabovoi (Rozvoj struktur myšlení pro věčný život od Grigorije Grabového)

2015.12.26. The Teaching of Grigori Grabovoi about God. Simultaneous development of managing clairvoyance and forecasting for ensuring eternal life with a soul, spirit and conscious (Učení Grigorije Grabového o Bohu. Současný rozvoj řízení jasnovidnosti a prognostiky pro zajištění věčného života pomocí duše, ducha a vědomí)

2015.12.23. The Teaching of Grigori Grabovoi about God.Development of managing clairvoyance and forecasting of eternal life for the complete recovery of any matter. (Učení Grigorije Grabového o Bohu. Rozvoj řízení jasnovidnosti a prognostiky věčného života pro úplné obnovení jakékoliv hmoty)

2015.12.22. The Teaching of Grigori Grabovoi about God.Development of the managing forecasting providing eternal life with the body.(Učení Grigorije Grabového o Bohu. Rozvoj řízení prognostiky poskytující věčný život pomocí těla)

2015.12.28. The Teaching of Grigori Grabovoi about God. Development of managing clairvoyance and forecasting for ensuring eternal life with structuring of thinking (Učení Grigorije Grabového o Bohu. Rozvoj řízení jasnovidnosti a prognostiky pro zajištění věčného života pomocí strukturizace myšlení)

2015.12.18. The Teaching of Grigori Grabovoi about God.Development of the managing forecasting providing eternal life with consciousness, by GRIGORI GRABOVOI (Učení Grigorije Grabového o Bohu. Rozvoj řízení prognostiky poskytující věčný život pomocí vědomí od Grigorije Grabového)

2015.12.17. The Teaching of Grigori Grabovoi about God. Development of the controlling forecasting providing eternal life with soul, by GRIGORI GRABOVOI (Učení Grigorije Grabového o Bohu. Rozvoj řízení prognostiky poskytující věčný život pomocí duše od Grigorije Grabového)

2015.12.11. The Teachings of Grigori Grabovoi about God.Development of the controlling clairvoyance for providing eternal life with soul by GRIGORI GRABOVOI (Učení Grigorije Grabového o Bohu. Rozvoj řízení jasnovidnosti poskytující věčný život pomocí duše od Grigorije Grabového)