Různé pro všednodenní život

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI CESTY

Tato technologie umožňuje zajistit bezpečnost cesty, kterou máme podniknout, ať se jedná o jízdu automobilem, na kole, nebo jen cestu pěšky.

 1. Před sebou, v úrovni srdce, si vizualizujeme číselnou řadu 1023.
 2. Tuto celou řadu roztočíme doprava vysokou rychlostí kolem svislé osy.
 3. Dále řadu roztočíme stejným způsobem kolem vodorovné osy.
 4. Před námi vznikne zářící sféra, kterou pustíme na zamýšlenou cestu.
 5. Sféra cestu osvětluje a my ji můžeme sledovat.

ZAJIŠTĚNÍ REÁLNÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ
z knihy G. Grabovoj,Числа для успешного бизнеса, 2012

 • 619 71421841 – proudění reálných peněz
 • 8918 014 915 6481 – obnovení pracovní energie
 • 914712 819 19 84 – péče o Zemi
 • 913 518 906318 – vytvoření blahobytu zaměřeného na věčný rozvoj
 • 814 418 719 – harmonie pro všechny členy rodiny, včetně reakce přátel
 • 719 418 71 – nejdůležitější organizovat si vlastní práci, protože dobrých a výhodných podmínek (situací) je vždy a často velmi mnoho
 • 519 7148 – v tomto světě není nic nemožného
 • 319 814 – produktivita práce

S číselnými řadami pracujeme podle pokynů uvedených zde