Webináře

WEBINÁŘE JSOU URČENY POUZE PRO POSLUCHAČE NAŠICH SEMINÁŘŮ

Jedná se o setkávání prostřednictvím služby Skype.
Věnujeme se hromadné práci na obnovení zdraví, harmonizaci požadovaných událostí, případně pracujeme na dalších úkolech, které považujeme za prioritní. Nedílnou součástí každého webináře je také diskuze týkající se dosažených výsledků a praktické práce s technologiemi.
Webináře jsou pořádány 1x týdně, každé úterý ve 20:15 hod.

  • Absolventi, kteří mají zájem o tento druh práce a dosud tímto způsobem nepracovali, si musí nainstalovat aplikaci Skype.
  • Dále je třeba poslat na níže uvedenou adresu své Skype jméno, prostřednictvím kterého budou v síti Skype vyhledáni a následně s nimi bude „navázáno spojení“.
  • Začátečníci i pokročilí naleznou termíny setkávání a další zajímavosti na společné stránce Webináře.
  • Tato stránka je chráněna heslem, které bývá několikrát ročně změněno. Na tuto skutečnost jsou absolventi upozorněni a příslušné heslo je jim předem zasláno.
  • O získání stávajícího hesla si lze také napsat na info@vecnostzivota.cz