Knihy

 • Унифицированная система знаний (Unifikovaný systém znalostí), 1996
 • Практика управления. Путь Спасения 1 том (Praxe řízení. Cesta spásy,
  1. svazek), 1998
 • Практика управления. Путь Спасения 2 том (Praxe řízení. Cesta spásy,
  2. svazek), 1998
 • Практика управления. Путь Спасения 3 том (Praxe řízení. Cesta spásy,
  3. svazek), 1998
 • Прикладные структуры создающей области информации (Aplikované struktury formující oblasti informací), 1998
 • Восстановление органисму человека концентрацией на числах (Regenerace organismu koncentrací na čísla, 1999
 • Воскрешение людей и Вечная жизнь отныне наша Реальность (Vzkříšení lidí
  a věčný život je od nynějška naše realita), 2000
 • Хайрукулус (Hajrukulus), 2000
 • Монография — живая космосоциология Духовного творчества России (Monografie – živá kosmosociologie duchovní tvorby Ruska), 2001
 • Пришелец. Конца света не будет (Mimozemšťan. Konec světa nebude), 2001
 • Проявления вечности (Projev věčnosti), svazek 1, 2000
 • Проявления вечности (Projev věčnosti), svazek 2, 2000
 • Числа звёзд для вечной жизни (Čísla hvězd pro věčný život), 2000
 • Восстановление материи человека числовыми концентрациями 1, 2
  [anglická verze: Recovery of man`s matter by concentration on number rows 1, 2, 3]. (Regenerace hmoty člověka koncentrací na čísla), 2002 – obrazový atlas s popisem celého těla člověka až po jeho buněčnou strukturu)
 • Методы концентрации – Упражнения на каждый день месяца для развития Сознания (Metody koncentrace – Cvičení na každý den měsíce pro rozvoj Vědomí), 2003
 • Числовые ряды психологического нормирования (Číselné řady psychologického normování), kniha 1, 2003
 • Числовые ряды психологического нормирования (Číselné řady psychologického normování), kniha 2, 2003
 • Числа для успешного бизнеса (Čísla pro úspěšné podnikání), 2004
 • Численные концентрации по продуктам (Koncentrace na čísla potravin), 2004
 • Цифровой атлас создания человека и вечной жизни (Číselný atlas stvoření člověka a věčného života), 1. část, 9–294818 31948, 2006
 • Цифровой атлас создания человека и вечной жизни (Číselný atlas stvoření člověka a věčného života), 2. část, 29481917489-390619 001798, 2006
 • Цифровой атлас создания человека и вечной жизни (Číselný atlas stvoření člověka a věčného života), 3. část, 391016548141-8948459101648891798178914, 2006
 • Концентрация на числах растений для восставления организма (Koncentrace na čísla rostlin pro regeneraci organismu)
 • Каменные числа для вечного развития (Kamenná čísla pro věčný život),  kniha 1, 2013
 • Каменные числа для вечного развития (Kamenná čísla pro věčný život),  kniha 2, 2013