Číselné řady potravin a jejich význam pro zajištění věčného života

Následující text čerpá a cituje pasáže z knihy Grigorije Petroviče Grabového ЧИСЛЕННЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПО ПРОДУКТАМ (Koncentrace na číselné řady potravin), která byla vydána v roce 2004 a doplněna G. P. Grabovým v roce 2012.

1. část

„Pokud hovoříme o vstoupení potravy do lidského těla, obecně řečeno potravin, které konzumují živé bytosti, zde je v první řadě třeba vzít v úvahu obecný úkol a ideologii věčného rozvoje, jejímž cílem je vytvoření technologií věčného rozvoje na základě stravy. Je nezbytné vnímat strukturu duše, která se projevuje ve formě fyzického těla. Potraviny jsou informačními systémy světa, vstupují do lidského těla a vzájemně spolupracují s duší.“

„Jestliže z toho vycházíme, pak číselné řady, které odpovídají potravinám, směrují potraviny konzumované člověkem do oblasti poznávání věčného rozvoje a současně realizují věčný život člověka…Při zkoumání potravinářských výrobků pomocí logiky věčného rozvoje a věčného života člověka je nutné řídit výsledek interakce konzumovaných potravin. Je třeba zvážit mimo jiné i neznámé procesy vzájemného působení, které jsou často důležité z hlediska interakce s duší člověka, s duchem
z hlediska působení na strukturu poznání světa.“

„Stvořitel stvořením všeho živého nasměroval vzájemný vztah živých tvorů s konzumovanými takovým způsobem, aby se realizoval princip věčného života žijících. Následně je třeba posuzovat tu strukturu rozvoje člověka, která je v mnohém ještě spojena s vnitřním myšlením na úrovni skrytých struktur duše, kde probíhá organizace těla člověka. Tělo člověka se současně organizuje také duší na určité úrovni duchovního řízení. Proto součinnost s Božskou úrovní probíhá v plánu cílů řízení směrem k věčnému rozvoji – Božského cíli řízení.“

Je třeba mít na paměti, že „…již zpočátku je duše ve své ideologii organizace a podle struktury svého vytvoření a rozvoje jednoznačně nasměrována k věčnému životu fyzického těla člověka.

„Člověk tím, že zakládá do informace konzumace potravin systém věčného rozvoje, nalézá především jak maximální prospěch produktů pro aktuální stav zdraví a řízení budoucích událostí na úrovni věčného rozvoje, tak i současně provádí trénink duchovního řízení, při kterém člověk, který organizuje své tělo původně fyzickou úrovní, přechází na úroveň duchovního řízení těla prostřednictvím svého vědomí.

Zde je třeba zejména připomenout, že člověk v tomto procesu má konzumovat potraviny takovým způsobem, aby neoslaboval tělo a byl zdráv, neboť „…Přechod na duchovní řízení biologických procesů – to je především současně i přechod spojený s možností všech lidí řídit své fyzické tělo díky duchovnímu řízení. Proto je třeba vždy myslet na předávání daných znalostí druhým lidem.“

„Lidé, kteří mohou dlouhou dobu sytit své tělo cestou duchovního řízení s minimálním využitím potravin nebo dokonce např. nějakou dobu nepožívají jídlo, musí především také šířit vliv takových znalostí na všechny. Poznávání duchovního řízení biologických procesů může vznikat v dobách mezi příjmem potravy. V průběhu tohoto období si lze osvojit mechanismus řízení, při kterém duch řídí fyzické tělo. V tuto dobu lze trénovat
a vidět, že existuje duchovní řízení organismu, tj. fyzických procesů organismu díky duchu a nikoliv na úkor biologických systémů. Proces konzumace potravin lze natolik rozvinout, že je možné disponovat přesnými duchovními řízeními biologických procesů, aniž by se pociťoval hlad. Tyto znalosti jsou rezervní úrovní organismu v libovolných situacích.“

Jde o to, že pak se může lidstvo prostřednictvím duchovního řízení rozvíjet tak, že bude uskutečňovat strukturu věčného rozvoje bez nástupu potravin obvyklých pro 21. století. Znamená to, že následující úrovní rozvoje je tvoření potravin duchovní cestou, a to díky koncentraci, což je také jeden z prvků, který je založen do systému řízení pomocí číselných řad.

„Obnovování potravin fyzickým i duchovním úsilím je následující: buď se objevují potraviny cestou řízení událostí, nebo člověk dokáže vytvořit informační úroveň, kterou přivádí do materiální hmoty nebo koncentrovaných informací, která jakoby v libovolný moment nahrazuje potravinu – to je také určitá úroveň řízení.“

Při řízení, které používá takové kategorie, jako je maso, drůbež, ryby, mořské plody, tak jako ve všech případech spojených s působností živých organismů, je úkol věčného rozvoje – tvoření věčného života pro vše živé bez toho aniž by byla komukoliv způsobena škoda nebo újma.“

2. část

VITAMINY
„Tak jak jsou vitaminy v různých produktech různě obsaženy, pak řízení vitaminů je doplňkový faktor pro to, aby bylo možné ve způsobu řešení věčného rozvoje normovat různé prvky, které přichází v různých, často nekontrolovaných poměrech.“

Číselné řady vitaminů jsou obvykle velmi dlouhé a koncentrace je často provázena další vizualizací nebo číselnou řadou, neboť se vnímá ještě diagnostický přístup k řízení. Pro zajímavost si uveďme číselnou řadu vitaminu B6, pomocí které lze také předcházet stárnutí: 4975  191214897318649781.

Vitamin D
U vitaminu D je třeba brát v úvahu, že řízení používané v jakýchkoliv systémech kvůli druhým vitaminům může být více akumulováno a zkoncentrováno, pokud jde o cíle řízení, jestliže se struktura vitaminu D používá jako systém řízení zaměřený na systematizaci řídicích systémů prostřednictvím vitamínů.
A proto je zde důležité samo řízení rozdělit do tří řad.
19431754964851491 – systémová úroveň spojení vitaminů, pokud jde o cíl věčného rozvoje,
31649489451721 – předávání znalostí, zkušeností, informačního záměru od organismu do vnějšího prostředí
2414987 – dosažení závazné úrovně věčného života cestou interakce s vnějšími systémy nepevného typu (se světlem atd.).