24. den měsíce

  1. Během koncentrace na tento den v měsíci byste měli obdržet z formy (tvaru) člověka jakýkoli jiný objekt. Například, videokazetu, plnicí pero, rostlinu. Měli byste uvidět, z jakého prvku formy člověka se rodí řekněme videokazeta. To znamená, jak je třeba pochopit obraz člověka, aby bylo možné obdržet např. videokazetu.
  2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 5184325;
    Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 189543210.
  3. Viděli jste tu realitu, kterou jste viděli. Dospěli jste k té realitě, kterou jste. Podívejte se na všechny dny od 1. do 24. a uvidíte, že vaše láska je nekonečná. Pohleďte na svět, jak se díváte s láskou, podívejte se na pocit, jak si ho tvoříte, podívejte se na pocit, jako na věčné tvoření a přijdete k lásce jako k věčnosti. Dojděte k ní navždy a zůstanete s ní navždy. Stvořitel, váš Bůh, vás stvořil jako milující osoby. Vy jste Boží stvoření a vy milujete. Láska je život a život je láska. Projevte lásku, kde se objevíte, projevte lásku na těch místech, kde si sami určíte a předurčíte. Láska nemusí být vyjádřena slovy a láska nemusí být vyjádřeny pocity, ale vaše činy jsou láska tam, kde tvoříte.

(Text nově revidován 16. 2. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)