2. den měsíce

  1. V tento den byste se měli koncentrovat na malíček pravé ruky. Stejně jako v předchozím případě, se koncentrujete na malíček pravé ruky a zároveň udržujte ve vědomí realizaci události, které chcete dosáhnout. Tato cvičení můžete provádět několikrát denně. Mezi cvičeními si můžete udělat libovolně dlouhý časový odstup. Další koncentraci můžete začít za 20 sekund nebo až za hodinu nebo za delší dobu. Můžete provádět jednu nebo dvě koncentrace denně, nebo jich můžete udělat deset i více. Spolehněte se na své vnitřní vnímání (cit), na svou intuici. Naučte se poslouchat svůj vnitřní hlas a poslouchat to, co vám říká. Výše uvedené se vztahuje na všechna cvičení. V zásadě při provádění tohoto cvičení nemusíte být nehybní. Malíček na pravé ruce se může něčeho dotýkat. To není to hlavní. Jednejte tak, jak je to pro vás pohodlnější. Důležitou věcí je následující skutečnost: Celkem vzato máte spoustu prvků vnímání. Kromě výše uvedeného malíčku existuje i dalších devět prstů a mnoho jiných částí těla. Nicméně existuje jen jeden z mnoha prvků vnímání, na který byste se měli současně koncentrovat, to je malíček pravé ruky. Tento harmonizuje řízení. Řízení se stává harmonickým.
  2. Koncentrace na sedmimístné číslo: 1853125;
    Koncentrace na devítimístné číslo: 849995120.
  3. Druhého dne v měsíci byste měli vidět harmonii Světa ve vztahu k vám. Měli byste tvořit tento Svět stejně, jako ho vytvořil Stvořitel. Podívejte se na Svět a uvidíte ten obraz, který byl. Podívejte se na Svět a uvidíte ten obraz, který bude. Podívejte se na Svět a uvidíte, kým jste v tomto Světě. To bude Svět navždy a na věčné časy.