2. den měsíce

 1. V tento den byste se měli koncentrovat na malíček pravé ruky. Stejně jako v předchozím případě se koncentrujete na malíček pravé ruky a zároveň udržujte ve vědomí realizaci události, které chcete dosáhnout.
  Toto cvičení můžete provádět několikrát denně, přičemž s přestávkami, které vám budou vyhovovat. Novou koncentraci můžete začít za 20 sekund nebo až za hodinu nebo za delší dobu. Můžete provádět jednu nebo dvě koncentrace denně, nebo jich můžete udělat deset i více. Délku každé koncentrace si můžete zvolit sami.
  Spolehněte se na svůj vnitřní cit, na svou intuici. Naučte se poslouchat svůj vnitřní hlas a poslouchat to, co vám říká. Výše uvedené se vztahuje na všechna cvičení.
  V zásadě při provádění tohoto cvičení nemusíte být nehybní. Malíček na pravé ruce se může něčeho dotýkat. To není to hlavní. Jednejte tak, jak je to pro vás pohodlné.
  Důležitou je následující skutečnost: Celkem vzato máte spoustu prvků vnímání. Kromě výše uvedeného malíčku existuje i dalších devět prstů a mnoho jiných částí těla. Nicméně z množství vnímaných prvků se máte v daný okamžik koncentrovat pouze na jeden – na malíček pravé ruky. To harmonizuje řízení. Řízení se stává harmonickým.
 2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 1853125;
  Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 849995120.
 3. Druhého dne v měsíci byste měli vidět harmonii světa ve vztahu k sobě. Musíte realizovat tento svět stejně, jako ho realizoval Stvořitel. Podívejte se na svět a uvidíte ten obraz, který byl. Podívejte se na svět a uvidíte ten obraz, který bude. Podívejte se na svět a uvidíte, kým jste v tomto světě.
  To bude svět navždy a na věčné časy.

((Text nově revidován 27. 1. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)