Možnosti a ceny

Přístroj pro rozvoj koncentrace PRK-1U byl vytvořen Grigorijem Grabovým na základě jeho velkého vědeckého výzkumu a jeho zaregistrovaných patentů. Přístroj bude nastaven podle osobních parametrů účastníků koncentrace.
Koncentrací na přístroj je možné rozvíjet vlastní vědomí člověka, aby byl schopen řídit události (včetně zdraví) pozitivním směrem, rozvíjet jasnovidnost a aby dokázal sestavovat příznivé budoucí události.
Přístroj je navržen tak, aby rozvíjel následující typy koncentrací:

  • Koncentrace na jakoukoliv událost (včetně onemocnění),
  • Koncentrace na omlazení,
  • Koncentrace na rozvoj řídicí jasnovidnosti,
  • Koncentrace na rozvoj řídicího prognózování.

TENTO PŘÍSTROJ NEMÁ VE SVĚTĚ OBDOBY!
Nyní je možné uzavřít smlouvu na získání fyzického přístroje na koncentrace PRK-1U, nebo smlouvu na 24hodinový online přístup k přístroji PRK-1U.

  • Fyzické zařízení je k dispozici ve dvou verzích: PRK-1U a PRK-1U s diamanty.

PRK-1U bez diamantů – cena 9700 EUR

PRK-1U s diamanty – cena 10700 EUR

Přístroj PRK-1U s diamanty je výkonnější než PRK-1U.
Fyzický přístroj (s diamanty i bez něj) může být naladěn až na 8 osob (jedna rodina nebo skupina přátel) a přístroj je dodán osobě, která uzavírá smlouvu.

Kromě toho každý člen této skupiny dostane účet pro online koncentraci na duplikátu fyzického zařízení, které skupina obdržela (duplikát je v areálu společnosti). Tento duplikát pro online koncentrace je nastaven pro stejné lidi, pro které je naladěno fyzické zařízení. To je praktické zejména pro každého člena rodiny nebo skupiny, neboť tak lze používat tento online účet pro koncentraci v době, kdy je přístroj na jiném místě nebo je-li člen skupiny na cestách. Tento online přístup je poskytován na dobu 4 let. Po uplynutí této lhůty má smluvní strana k dispozici jen fyzické zařízení.

  • Online přístup ke koncentracím s přístrojem PRK-1U.

Cena online přístupu pro jednu osobu je 1212 EUR

Osoba, která dostane přístup, může používat tento účet pro online koncentrace kdekoliv, např. na cestách, a to pomocí smartphonu, iPadu, notebooku nebo domácího počítače. Tento online přístup je poskytován na dobu 4 let (24 hodin/7 dní v týdnu).

  • Jednorázová 90minutová online koncentrace s přístrojem PRK-1U

Zájemci mohou absolvovat 90minutovou zkušební online koncentraci s přístrojem PRK-1U, který je na ně specificky nastavený. Tento test může být organizován prostřednictvím organizátora a stojí 100 EUR za osobu. Pokud po ukončení testování zájemce uzavře smlouvu o online přístupu nebo o fyzickém přístroji, poplatek za testovací koncentraci je od ceny odpočítán. Předpokladem pro uzavření smlouvy o online přístupu nebo o fyzickém zařízením je tento 90minutový test. Po absolvování zkušební koncentrace však podepsání smlouvy není povinné, tzn., zájemce může absolvovat pouze zkušební koncentraci.

ROZDÍL MEZI ONLINE PŘÍSTUPEM A FYZICKÝM PŘÍSTROJEM:
Síla koncentrací a rozvoj vědomí v důsledku koncentrací je stejná. Nicméně fyzické zařízení má jednu výhodu: Když je přístroj zapnutý a v jeho dosahu 3 m se nalézá osoba, na kterou je naladěný, tak normalizuje její události, a to i v případě, že se tato osoba momentálně nekoncentruje.

* Proč se tedy koncentrovat, když fyzické zařízení pracuje a normalizuje události?
Koncentrací se rozvíjí vědomí člověka. Člověk s rozvinutým vědomím je schopen normalizovat své vlastní události i bez přístroje a rozvíjí svoji jasnovidnost.

Příklady výsledků získaných po používání přístroje:

  1. Po 25minutové online koncentraci na přístroj PRK-1U se 10letá dívka zcela uzdravila ze spalniček. Byl to první den nemoci s červenou vyrážkou po celém těle a vysokou horečkou. Poté, co lékař potvrdil diagnózu, příbuzný dívky se koncentroval na přístroj PRK-1U a měl stále na mysli cíl koncentrace: „(jméno) je zdravá“, současně se koncentroval na číselnou řadu 4214825 (spalničky) z knihy Grigorije Grabového „Obnovení organismu člověka koncentrací na čísla“. Za pár hodin po koncentraci se dívka cítila lépe, neměla horečku, červená vyrážka zmizela. Druhý den byla dívka úplně zdravá.


  2. Žena 86 let měla velmi těžký zápal plic, který se zhoršoval i přes probíhající léčbu. Její stav byl natolik špatný, že se dusila. Její příbuzní a lékaři nedoufali, že se dožije příštího rána. Jeden z jejich přátel, který měl k dispozici online přístup k přístroji PRK-1U, se začal koncentrovat na přístroj a měl na mysli cíl: „(jméno) je zdravá“. Současně se koncentroval na číselnou řadu pro zápal plic z knihy Grigorije Grabového „Obnovení organismu člověka koncentrací na čísla“. Ráno se žena cítila mnohem lépe. Mohla volně dýchat, méně kašlala a cítila se, jakoby pojedla nějaké jídlo. Za týden se úplně zotavila.


  3. Jedna z lektorek Vzdělávacího centra Grigorije Grabového cestovala z Ruska do Jižní Ameriky, aby zde měla přednášku. Během cesty nastala změna způsobená leteckou společností v USA. Když lektorka přistoupila k odbavovací přepážce společnosti South American, byla informována o zrušení letu z důvodu stávky a že náhradní let se může uskutečnit až další den, a to s mnoha přestupy, které by prodloužily celou cestu o tři dny. Lektorka měla online přístup k přístroji PRK-1U. Začala se koncentrovat na přístroj a na mysli měla cíl: „Moje cesta probíhá harmonicky a ve správný čas“. Za půl hodiny opět přistoupila k zaměstnancům letecké společnosti, kteří ji oznámili, že může být zaregistrována k dalšímu letu do požadovaného cíle, který bude již brzo vypraven a navíc – jedná se o přímý let. Lektorka pohodlně dorazila do cíle jen s malým zpožděním.