20. den měsíce

 1. V tento den byste se měli soustředit na vzdálené oblasti vědomí. Vaším úkolem je pomáhat ostatním lidem.
  Představte si, že chcete něco vysvětlit jiné osobě. Chcete vysvětlit, co neví nebo nechápe. Fakticky již víme, že ve skutečnosti každý člověk má všechny znalosti, jeho duše již od počátku má všechno. Proto vaším úkolem je, pomoci mu uvědomit si informace, které se již dostal.
  Mimochodem, konkrétní pochopení je přímo spojeno s uvědomováním si znalostí, které již v duši jsou. Nejjednodušším způsobem probuzení člověka, aby si uvědomil požadované informace, které má stále ve své duši, je prostřednictvím vzdálených oblastí jeho vědomí. Nejsnadnějším způsobem, jak jich dosáhnout, je prostřednictvím vzdálených oblastí vašeho vědomí.
  Prováděním těchto cvičení se již aktivně zapojujete do programu spásy. V této souvislosti bych chtěl upřesnit, co by mělo být základním věcí pro vaši koncentraci. Vaše koncentrace musí být taková, aby poskytnuté řízení mělo pozitivní účinek pro všechny najednou; aby zajistilo příznivý vývoj událostí pro všechny najednou. To nezávisí na umístění ostatních lidí. Fyzicky lidé mohou zůstat ve velké vzdálenosti od vás, každopádně budou od vás dostávat pomoc.
  Chceme-li být přesní, toto cvičení může být nazváno jako koncentrace na společný úspěch. Myslím tím, že díky vaší práci bude mít vývoj specifické situace příznivý směr pro všechny.
  Chcete-li, zejména v počátečních fázích a na začátku cvičení, můžete tento den přidat ještě jedno cvičení:
 • Koncentrujete se na vzdálené objekty, jako například Slunce, planety nebo hvězdy a souhvězdí. Nemusíte je vidět svým běžným zrakem. Váš úkol v této koncentraci je následující: snažte se pochopit, co tyto objekty z hlediska informací představují.
 1. Koncentrace na sedmimístné číslo: 1538416;
  Koncentrace na devítimístné číslo: 891543219.
 2. Podívejte se na svět z nejvyššího místa vašeho vědomí, z nejhlubšího místa vaší duše a největšího duchovního zanícení pro všeobecné blaho, podívejte se na Svět takovým způsobem, jako kdyby právě probíhala jeho tvorba a vytvořte jej takovým, jako je teď. Avšak když jej vytváříte takový, jaký je, změňte současně stav Světa s jeho nedokonalostmi k lepšímu, k tvorbě a k věčnému životu. Uvidíte, že nedokonalosti nejsou nedokonalosti, ale nesprávné chápání Světa.
  Pochopte správně Svět, jak je vám dán Stvořitelem, a uvidíte, že Stvořitel je všude a správnost je všude a že je třeba udělat vstříc jen jeden krok, musíte prostě neodmítat a dospějte do této správnosti navždy a pro dobro a uvidíte, že Svět se změnil. A uvidíte, že Vesmír se stal vaším, uvidíte, že Stvořitel je s vámi spokojen, uvidíte, že jste tvůrce, který je schopen tvořit všude, vždy a navždy, že jste pomocníkem Stvořitele a jste pomocníkem kohokoliv jiného a jako sám Stvořitel tvoříte tvořitele a zde dojdete k bodu jednoty všech.
  A tento bod jednoty všech je právě vaše duše. Podívejte se na to a uvidíte světlo života. Toto světlo života je vytvořeno vaší duší.
  Svit vaší duše je to, co vás volá nahoru, do dálky, a do šíře. Svit vaší duše je Svět. Vidíte svět, protože ho vidí vaše duše. Vidíte duši, protože máte oči duše. Podívejte se na sebe ze všech stran a uvidíte společné spojení s celým Světem, s celým Světem, který existuje vždy a všude. Vaše mysl – to je myšlení světa. Vaše znalosti – to jsou znalosti Světa. Šiřte znalosti života a šiřte světlo duše a uvidíte věčný život v takovém stavu, v němž se nyní nacházíte.
  Uvidíte, že věčný život je s vámi už dlouhou dobu, vždy je, byl a bude. Věčný život jste vy.