20. den měsíce

 1. V tento den byste se měli koncentrovat na vzdálené oblasti vědomí. Vaším úkolem je pomáhat ostatním lidem.
  Představte si, že chcete něco vysvětlit jiné osobě. Chcete vysvětlit to, co neví nebo nechápe. Fakticky již víme, že ve skutečnosti každý člověk má všechny znalosti, v jeho duši již od počátku všechno je. Proto vaším úkolem je, pomoci mu uvědomit si informace, které již má. Mimochodem, opravdové pochopení je přímo spojeno s uvědomováním si znalostí, které již v duši jsou.
  Tohoto probuzení, aby si člověk uvědomil požadované informace, které má stále ve své duši, lze dosáhnout prostřednictvím vzdálených oblastí jeho vědomí. Nejsnadnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je prostřednictvím vzdálených oblastí vašeho vědomí.
  Prováděním těchto cvičení se již aktivně zapojujete do programu spásy. V této souvislosti upřesním, co by mělo být základní věcí pro vaši koncentraci. Vaše koncentrace musí být taková, aby poskytnuté řízení mělo pozitivní účinek pro všechny najednou; aby zajistilo příznivý rozvoj událostí pro všechny najednou a přitom nezávisle na poloze ostatních lidí. Fyzicky se mohou lidé nalézat ve velké vzdálenosti od vás, ale tak jako tak od vás dostanou pomoc.
  Ve zhuštěné podobě toto cvičení lze nazvat koncentrací na všeobecný úspěch. Myslím tím, že díky vaší práci bude mít vývoj konkrétních situací příznivý směr pro všechny.
  Zejména v počátečních fázích a na začátku cvičení můžete tento den přidat ještě jedno cvičení. Koncentrujete se na takové vzdálené objekty jako například Slunce, planety nebo hvězdy a souhvězdí. Nemusíte je vidět svým běžným zrakem. Váš úkol v této koncentraci je následující: snažte se pochopit, co tyto objekty z hlediska informací představují.
 2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 1538416;
  Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 891543219.
 3. Podívejte se na svět z nejvyšší pozice svého vědomí, z nejhlubšího místa vaší duše a největšího duchovního zanícení pro všeobecné blaho, podívejte se na svět takovým způsobem, jako kdyby právě probíhala jeho tvorba a vytvořte jej takovým, jaký je nyní. Avšak když jej vytváříte takový, jaký je nyní, změňte současně stav světa s jeho nedostatky k lepšímu, k tvorbě a věčnému životu. Uvidíte, že nedostatky nejsou vůbec nedostatky, ale nesprávné chápání světa. Poznejte správně svět, jak vám ho dává Stvořitel, a uvidíte, že Stvořitel je všude a pravdivost je všude a že je třeba udělat vstříc jen jeden krok, musíte prostě neodmítat a dospějte k této pravdivosti navždy a navěky a uvidíte, že svět se změnil. Uvidíte, že vesmír se stal vaším a uvidíte, že Stvořitel je s vámi spokojen, uvidíte, že jste stvořitelem a můžete tvořit všude, vždy a navěky, že jste pomocníkem Stvořitele a jste pomocníkem kohokoliv jiného a jako sám Stvořitel stvoříte stvořitele a zde přicházíte k bodu jednoty všech. A tento bod jednoty všech je vaše duše. Podívejte se na ni a uvidíte světlo života. Toto světlo života tvoří vaše duše. Svit vaší duše je to, co vás volá nahoru, do dálky a do šíře. Svit vaší duše je svět. Vidíte svět, protože ho vidí vaše duše. Vidíte duši, protože máte oči duše. Podívejte se na sebe ze všech stran a uvidíte společné spojení s celým světem, s celým světem, který existuje vždy a všude. Vaše myšlení – to je myšlení světa. Vaše znalosti – to jsou znalosti světa. Rozdávejte znalosti života a šiřte světlo své duše a uvidíte věčný život v takovém stavu, v němž se nyní nacházíte. Uvidíte, že věčný život je už dávno s vámi, vždy je, vždy byl a vždy bude. Věčný život – to jste také vy.

(Text nově revidován 13. 2. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)