Kruh přátel Učení G. Grabového

NAŠÍM CÍLEM JE
překlenutí období, po které nelze prezenční formou organizovat semináře s ruským lektorem p. Emanuilovem.
Na základě přetrvávajícího zájmu je žádoucí Učení přiblížit do té míry, aby co největší počet lidí získal znalosti umožňující realizaci potřebných pozitivních událostí člověka, které povedou k harmonickému rozvoji a všeobecné spáse.

A JAK TOHO DOSÁHNEME?
Pravidelně se budeme setkávat online každý týden (např. v pondělí od 19:30 do 21:00 hod.) pomocí aplikace Skype, kterou není třeba instalovat, neboť je možné sdílení i přes webové rozhraní.

V hledáčku našeho zájmu bude stěžejní dílo G. Grabového „Unifikovaný systém znalostí“, proto je třeba, aby tuto publikaci měli všichni zájemci k dispozici.
Práce s číselnými řadami bude zmíněna pouze okrajově a nebude náplní našich setkání.

Každé setkání bude obsahovat 60 min. teorie, 5 min. přestávku a 25 min. praktických cvičení.

Setkání budou uspořádána do měsíčních bloků po 6 hodinách (tj. 4 x 1,5 hod.) Každý měsíční blok bude zpoplatněn částkou 450,- Kč za účastníka. Podrobnosti týkající se platby včetně přidělení variabilního symbolu budou upřesněny po zaslání přihlášky. Tento poplatek je třeba po domluvě uhradit na číslo účtu uvedené zde. Po skončení měsíčního bloku se tak může každý posluchač rozhodnout, zda chce dále pokračovat či nikoliv.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
na 1. blok je 6. 5. 2024 do 23:00 hod.
Do přihlášky uveďte: jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefon a odešlete na info@vecnostzivzivota.cz
V případě jakýchkoliv dotazů pište na stejnou adresu.