Číselné řady a metody úspěšného podnikání

Na této stránce budeme diskutovat o podnikání a zvážíme právě tuto oblast života.
Podle G. P. Grabového je velmi důležité, aby cílem bylo zajištění věčného života pro sebe, což umožňuje takové obchodní jednání, které bude poskytovat pro všeobjímající spásu a harmonický rozvoj všech. To je základem výuky Grigorije Grabového pro existenci zde a nyní.
Každé podnikání má mnoho cílů. Jako základ byste měli do každého cíle vložit věčný vývoj nejen v písemných dokumentech, ale také ve svých plánech týkajících se příslušných produktů, marketingu, organizace, hodnocení rizik, finančních plánů atd.
Když stanovíte jakýkoliv podnikatelský záměr, tento musí obsahovat v sobě samém věčný rozvoj pro dobro všech, použití neškodných technologií, které zahájí rozvoj s pomocí od Stvořitele a zajistí, že rozvoj celé planety je v souladu s NORMOU Stvořitelovou.

Nové oblasti podnikání se začnou objevovat a rozvíjet v souladu s nově zavedeným standardem – věčným rozvojem. Systém soutěže je vyloučen.
Pro ty, kteří akceptují tuto práci ku prospěchu každého člověka a pomocí neškodných technologií a takových technologií, které neznečišťují naše životní prostředí, se objeví nové obchodní společnosti, které získají na síle a stabilitě.

Tato metoda umožní těm, kteří chtějí, aby zvětšili malé podnikání na velké
v mezinárodním měřítku
, a to je třeba zanést do svých obchodních plánů.
Tím naznačíte, že máte v úmyslu brát tento stav vážně a že se nejedná o vtip. Věčný rozvoj podnikání má za základ věčný život člověka. Mimochodem, mnoho vědců nás informuje, že smrt neexistuje.

Člověk je povinen v celém svém konání učinit kroky směrem k věčnému životu a věčnému rozvoji své vlastní firmy. Tyto kroky zahrnují získání znalostí a jejich použití ve všech oblastech svého života a další šíření Učení. Konečně nastal čas, abychom mohli pracovat bez stresu, vedeni všemocnou rukou svého Otce. Je to vaše volba. Začněte s tím, co máte k dispozici ve svém přeplněném pracovním dni:

 • 11981 a 123 707 44 (a 123 111 50 25) – číselná řada pro přímý kontakt se Stvořitelem
 • 1888948  – číselná řada pro transformaci negativa na pozitivum a pro získání klidu a míru

Vyslovujte je, když jste ve stresu a v záplavě negativních událostí.

 1. Zapište si tyto číselné řady na papír, do diáře, do počítače neo třeba do telefonu. Pronášejte je po jednotlivých číslicích v duchu, polohlasem nebo nahlas a koncentrujte se na tuto činnost.
 2. Začněte praktikovat „denní koncentrace“ od Grigorije Grabového a zažijete obrovský rozvoj.
 3. Odevzdejte se úplně do vedení Stvořitelovu a začnete se v krátké době radovat, budete na sebe pracovat s podobnými lidmi, kteří jsou na stejné cestě věčného života a věčného rozvoje (budete tvrdě pracovat, ale bude to radostné jako nikdy předtím). Vždy dejte nejdříve přednost zajištění věčného života všem účastníkům
  v podnikání a všem ostatním stejně jako každému z vašich projektů.
 4. Na každém kroku vzdělávejte lidi. Vědomí lidí narůstá obrovskou rychlostí a každý žízní po poznání, které nás vede k věčnému životu, zdraví, radosti a kráse života!
 5. Buďte vděčni ptáku na obloze, malému květu na poli a člověku, který se na vás usmívá – všichni jsou posláni, aby do vašeho života vnesli veselou mysl, vykouzlili úsměv na vaší tváři a dodali vám radost.
 6. Pokud jde o finance, dbejte, abyste si představovali, že pracujete pro věčný život
  a věčný rozvoj – pro dobro každého a všech, abyste vždy měli peníze a viděli své podnikání rychle růst…
 7. Podnikání pečlivě plánujte do tak vysoké míry, aby všechny prvky mohly zajistit nejúčinnější postupy pro věčný život pro všechny.

K ÚSPĚŠNÉMU PODNIKÁNÍ MŮŽETE POUŽÍT NAPŘ. TYTO ČÍSELNÉ ŘADY:

 • 819 419 714 – Nezávislost malého podnikání
 • 518 491 617 – Budování nezávislého zdroje pro financování technologií věčného rozvoje
 • 419 818 719 849 – Rozvíjení schopností pro předvídatelné řízení v soukromé vlastní organizaci
 • 419 814 – Optimalizace vaší práce – čemu je třeba věnovat pozornost a čemu ne!
 • 419 818719 914481 – Dobrá pověst na veřejnosti, pokud jde o vaši práci, která je zaměřena k věčnému životu a rozvoji.
 • 814 418 719 – Budování harmonických vztahů s rodinnými příslušníky a přáteli
 • 519 498 719 41 – Rozvíjení obchodních technologií ve výrobě a obchodu v souladu s principy uzdravujícího věčného rozvoje
 • 519 7148 – VŠE JE MOŽNÉ! V tomto světě není nic nemožného.
 • 894 719 78 48 – Vždy můžete dosáhnout toho, co jste si stanovili jako cíl pro všechny lidi a pro sebe.
 • 28914801890498 – Náprava minulých událostí v podnikání
 • 814 418 81 – Je nutné vědět, jak používat čas.

STAROSTLIVOST O ZEMI
Nedílnou součástí zabezpečení věčného života je také starostlivost o naši Zemi.