6. den měsíce

 1. V tento den provádíte koncentraci, jejíž podstata může být formulována takto: změna struktury vědomí podle hutnosti koncentrace v důsledku vnímání vzdálených objektů.
  Tento způsob koncentrace je vhodné použít tehdy, když chcete, aby potřebná událost byla realizována na určitém místě. Tehdy budete muset zejména koncentrovat své vědomí do tohoto místa.
  Tuto metodu lze pohodlně také používat naopak – když nechcete, aby v určitém místě došlo k nějaké situaci, pokud by měla být nepříznivou. V tomto případě je třeba „rozformovat“ negativní informaci. „Rozformovat“ znamená „rozostřit“, „rozvolnit“ koncentraci svého vědomí v tomto místě. Vzniklé „rozředění“ vede k nerealizování nepříznivé situace.
  Realizace žádoucí události na vybraném místě lze dosáhnout koncentrací vašeho vědomí pomocí vzdálených prvků vašeho vědomí. O tomto způsobu řízení jsme již diskutovali dříve. Při jeho aplikaci používáte ty prvky vědomí, které jsou odpovědné za vnímání vzdálených objektů. Při provádění můžete vnímat skutečné fyzické vzdálené objekty, jak je vidíte svým obvyklým zrakem, nebo můžete sledovat vzdálené objekty svým duševním zrakem. V obou případech používáte vzdálené prvky svého vědomí, a pokud při tom fixujete ve svém vědomí událost, kterou chcete realizovat v určeném místě, pak tato událost proběhne právě tam.
  Takže podstatou této metody je: Čím vzdálenější části svého vědomí používáte k umístění informace, tím uceleněji se realizuje požadovaná událost, přičemž tato událost se stane na požadovaném místě.
  Pokud jde o destruktivní síly, můžete použít metodu rozostření (rozformování). Rozostřením vědomí můžete negativní informaci tak „zředit“, že ve skutečnosti přestane být vnímána – jako by nikdy neexistovala.
 2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 1954837;
  Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 194321099.
 3. Jestliže vidíte Svět, jako by byl převrácený, musíte vždy vědět, že jakýkoliv převrácený, nejednotný nebo stlačený svět – to je vždy svět jednoty, harmonie a dobroty.
  Musíte vždy chápat, že za všemi převrácenými, nejednotnými nebo netypickými stavy světa stojí vždy Boží dobrota a tuto harmonii můžete mít od znalosti toho, že jste vždy byli věční a věčnými zůstanete a žádná struktura a žádné informace nezmění tuto Boží vůli.

(Text nově revidován 27. 1. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)