6. den měsíce

  1. V tento den provádíte koncentraci, jejíž podstata může být formulován takto: změna struktury vědomí v hustotě koncentrace kvůli vnímání vzdálených objektů.Tento způsob koncentrace je vhodné použít, když nechcete, aby potřebná událost byla realizována na určitém místě, a chápete ji jako nepříznivou. Tehdy se budete muset jmenovitě zkoncentrovat do tohoto místa. V tomto případě budete muset „rozformovat“ negativní informace.
    „Rozformovat“ znamená uvolnit, dekoncentrovat vědomí v tomto místě. Výsledné jevící se rozředění přináší nerealizování nepříznivé situace. Realizace žádoucí události na vybraném místě lze dosáhnout koncentrací tam vašeho vědomí kvůli vzdáleným částem vašeho vědomí. O tomto způsobu řízení jsme již diskutovali dříve. Pokud ho použijete, můžete použít ty prvky vědomí, které jsou odpovědné za vnímání vzdálených objektů. Při provádění můžete vnímat skutečné fyzické vzdálené objekty, jak je vidíte svým obvyklým zrakem, nebo můžete sledovat vzdálené objekty svým duševním zrakem. V obou případech používáte vzdálené prvky svého vědomí. A pokud to děláte, fixujete ve svém vědomí událost, kterou byste chtěli realizovat v určeném místě, tak tato proběhne právě tam. Takže podstatou této metody je: Čím více vzdálených částí vědomí používáte k umístění informací, tím lépe je zpracována a požadovaná událost je ve větší míře realizována. Tato událost se stane na požadovaném místě.
    Pokud jde o destruktivní síly, můžete použít metodu rozostření (rozformování). Rozostřením vědomí můžete negativní informaci tak „zředit“, že ve skutečnosti přestane být vnímána – jako by nikdy neexistovala.
  2. Koncentrace na sedmimístné číslo: 1954837;
    Koncentrace na devítimístné číslo: 194321099.
  3. Jestliže vidíte Svět, jako by byl převrácený, musíte vždy vědět, že každý obrácený, nejednotný nebo stlačený Svět je vždy Světem jednoty, harmonie a požehnání. Musíte pochopit, že za všemi obrácenými, problematickými nebo netypickými stavy Světa je vždy Boží požehnání a tuto harmonii můžete mít pouze z uvědomění si, že jste vždy byli věční a zůstanete věční a žádná struktura a žádné informace nezmění tuto vůli Boha.