Nová věda

„Učení o záchraně a harmonickém rozvoji vnitřního a vnějšího světa“ je v podstatě humanistickým a iniciativním učením, které ruský vědec, filosof a jasnovidec Grigorij Grabovoj rozvinul. Objevil «nástroje», které umožňují pomocí koncentrace na konkrétní cíl a práce s úrovněmi našeho vědomí zlepšit zdravotní stav, ale také regenerovat orgány a řídit události v našem životě. Učení obsahuje praktické dovednosti pro individuální a nezávislou práci a kromě výše uvedeného se zabývá také příčinami nemocí, korekcí zdraví, omlazením, harmonizací událostí v lidském životě, na Zemi a ve vesmíru. Tato cvičení jsou kombinována s různými subjekty.

 • Nová věda.
 • O věčném a harmonickém rozvoji
 • Nemoc a co je její příčinou
 • Zotavení prostřednictvím cílevědomé změny lidského vědomí
 • Obnova lidského organismu pomocí koncentrace na číselné řady
 • Technologie pro fyzické omlazení
 • Technologie regenerace tělesných buněk a orgánů
 • Omlazení lidského těla
 • Budování reality
 • Nesmrtelnost
 • Efektivní technologie pro léčení „nevyléčitelných“ nemocí
 • Zotavení prostřednictvím cílené proměny vědomí
 • Obnova lidského organismu pomocí koncentrace na číselné řady

Cílem Učení Grigorije Grabového je spása všech a osobně každého, podpora věčného tvořivého harmonického rozvoje. Všechny metody spásy, uzdravení a řízení událostí, vlastně vše, co akademik Grabovoj říká, je založeno na unikátních poznatcích získaných od Stvořitele (Boha). Tyto jedinečné dovednosti a znalosti jsou interpretovány na základě konceptů moderní vědy.

Všechny přednášky jsou v reálném čase a Grigorij Grabovoj nikdy nepoužívá předem připravené nové přednášky. Jeho přednášky nejsou jednoduché a jejich pochopení, a to i za předpokladu, že je člověk připravený, je poměrně obtížné. Ale jeho následovníci na tom pracují a vše je v pořádku.

Grigorij Grabovoj měl asi 300 přednášek a každá je jedinečná. Pokud bychom to přepočítali na strany, dostaneme číslo asi 15 000. Žádná z přednášek neobsahuje slova jako hřích, otrok, strach z Boha, [jste] ovce, ďábel, atd…

Je tu jen pozitivní a hluboký respekt pro svobodu člověka, jako sběratele zkušeností, které mohou být transformovány do moudrosti. Jakákoliv zkušenost je cenná, ale nadešel čas, kdy se množství zkušeností z mnoha životů musí posunout směrem k věčnému a harmonickému rozvoji.

V současné situaci je překlad velmi složitý a pomalý proces. Ale všechno se rychle pohybuje a brzy si celý svět dozví o tom, kdo je na této planetě a co je naším hlavním cílem. Přejeme vám hodně úspěchů a radosti.