31. den měsíce

  1. Třicátého prvního dne se koncentrujete na oddělené oblasti každého samostatného obsahu.
    Nechť, například na určitém místě na zemi roste strom. Uvědomíte si, že pod ním je půda. Nad ním a po stranách je vzduch. Všechny tyto oddělené oblasti se spojují ve vašem vědomí tak, ve všech z nich vidíte věčnou reprodukci života. Život je věčný. Musíte si to uvědomit. Pamatujte si to, když pozorujete okolní svět, když jej cítíte a rozplýváte se v něm. Přijde k vám pochopení této pravdy: ANO, ŽIVOT JE VĚČNÝ!
  2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 1532106;
    Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 185214321.
  3. Tento den se koncentrujete sami na sebe. Jste naprosto a zcela zdrávi a všichni kolem vás jsou také zdraví. A svět je věčný. Všechny události jsou tvořivé. A vždy vidíte vše jen v pozitivním světle. A všechno kolem je vždy příznivé.

(Text nově revidován 19. 2. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)