Mezinárodní program ozdravení člověka

V poslední době se ve světě objevuje velký zájem o práce Grigorije Grabového, který vede „Mezinárodní program ozdravení člověka“, který obsahuje diagnostiku, zpracování informace a proces obnovy.
V metodikách a doporučeních využívá své schopnosti jasnovidnosti a distančního řízení informace. Doplňkově uvádí číselné řady určené pro všechny oblasti zachování života a harmonického rozvoje jedince i celé společnosti.

Grigorij Petrovič Grabovoj říká: „Svůj úkol nevidím jen ve vyléčení. Provádím regeneraci (obnovu) hmoty nezávisle na prvopočátečním stavu. To dokazuje nelogičnost ničení, ukazuje technologie spásy a realizuje základní principy ekologické bezpečnosti světa.“

Grigorij Petrovič Grabovoj obnovuje po biologické smrti, vyléčí rakovinu čtvrtého stupně a AIDS čtvrtého stupně, kdy jsou již také mnohé orgány zničeny a přirozeně léčí jakékoli choroby. Tak realizuje princip neumírání jako metodu odvrácení globální katastrofy, která ohrožuje celý Svět. Obnovující cyklus je možné provádět distančně, bez omezení vzdálenosti. Program obsahuje i odstranění technogenních katastrof, jež nabývají celosvětových rozměrů, a také řízení událostí, jež jsou takto vyváděny z kritického stavu.

(z knihy Unifikovaný systém znalostí, Grigorij Grabovoj)