Emoce …a jak na ně

Text byl vybrán z knihy „Normování složení chemických prvků koncentrací na čísla„, kde na straně 110, Grigorij Grabovoj píše:

„Emoce mohou být schematicky definovány jako reakce na kombinace určitých hormonů. Pak můžeme emoce vnímat ve formě informací určitých chemických vzorců. To umožňuje separovat informaci skutečné emoce od informace odpovídající modelu emoce vznikající od vnímání odpovídajícího chemického vzorce. Při řízení událostí může takový přístup pomoci oddělit informace o realitě od rušení a urychlit dosažení výsledku řízení.

Protože se při utváření budoucích událostí často zakládá dobrá budoucnost, je žádoucí mít formální kostru popisující tyto systémy. K tomu lze použít chemické vzorce, jejichž norma zabezpečuje normu jevů popsaných vzorci.

Při vytváření budoucnosti je důležité vědět, že řízení vede k pozitivním pocitům a harmonii pro ostatní. Abyste mohli vnímat, že události, které vytváříte, vyvolávají dobré pocity u ostatních lidí, můžete použít ukazatele připojené za chemickými prvky. To vám umožní přesněji pomáhat druhým ve věčném životě. Vzhledem k tomu, že ve věčném životě existuje nekonečné množství variant, je důležité, aby díky této metodě využití informací chemických prvků bylo okamžitě možné vytvořit pro člověka nejharmoničtější řízení ve směru věčného života. V konkrétních případech lze rozeznat modely chemických vzorců různých emocí a pocitů.

Model chemického vzorce SÍLY – C10H16N5O13P3 lze použít následovně: koncentrujte se na chemický vzorec a na čísla 98148, čímž získáte pocit rostoucí síly. Takovým pocitem může skutečně posílit řízené duchovní působení.

Model chemického vzorce BOLESTI – C20H32O5 lze použít k úlevě od bolesti následovně: koncentrujte se na číselnou řadu 898041 před chemickým vzorcem bolesti a na číselnou řadu 48904 za vzorcem.

Model chemického vzorce STRACHU – C9H13NO3 lze použít k překonání strachu a vypracování nezbytných opatření, která neutralizují příčinu strachu tím, že se koncentrujete před chemickým vzorcem na čísla 316918. Pokud se strach v různých situacích neobjeví, pak můžete tento vzorec použít při zkoumání události, kdy ostatní mohou mít strach a potřebují pomoci normovat situaci na harmonickou úroveň, která neobsahuje strach.

Model chemického vzorce LÁSKY C43H66N12O12S2 dovoluje uvidět, že samotná láska není popsána vzorcem, ale je vnímána duší a vědomím, a to stačí k pochopení, že láska je základem světa.

Model chemického vzorce ŠTĚSTÍC8H11NO2 umožňuje při řízení událostí vytvářet kolem informace tohoto chemického vzorce radostné události.

Tak je vidět, že v nauce o řízení reality lze prostřednictvím vědomí aplikovat speciální směr, který využívá různé formalizované záznamy, které zachycují realitu pro přesnější řízení reality.“

„… dokázal jsem, že je vždy možné dosáhnout potřebného řízení, pokud jde o cíl vedoucí k věčnosti člověka, který cíl formuloval. To znamená, že ten, kdo má za cíl věčný život, může vždy dosáhnout toho, co chce, a zároveň by jeho přání měla přispívat k věčnému životu všech.“ Grigorij Grabovoj