Koronavirus

Použití číselných řad

Webinař G. Grabového ze dne 19. 3. 2020 k pandemii koronaviru

Předpověď s varováním G. Grabového týkající se pandemie (vč. technologie ochrany před viry)

Webinář Způsob ochrany před koronavirem (A method of protection against coronavirus and providing eternity of physical organism as a whole)

Bezplatný časově neomezený přístup k přístroji PRK-1U

PŮVODNĚ JEN PÁR SLOV, KTERÝCH JE TROCHU VÍCE…
V této době slyšíme kolem sebe plno slov o lásce, o potřebě lásky atd. a mezi nepřebernými filozofickými úvahami nad „morálním stavem lidstva“ zaznívají slova „sluníčkářů“ o tom, že stačí kolem sebe „šířit světlo lásky a radosti“…
Je třeba si uvědomit, že Láska znamená také ohleduplnost vůči okolí, Láska znamená také nesobeckost např. ve formě nevystavování sebe ani druhých zbytečnému riziku nákazy a Láska je např. všímavost ve formě pomoci druhým v nouzi.
Ostatně schopnost a vůle pomáhat nám byla všem vložena do duše Bohem, proto bychom ji měli oprášit a používat, a to zejména v této době.
Bůh nám také dal rozum, který má schopnost logického uvažování, a proto ho používejme! Je ztrátou času a spíše „cestou do pekel“ zabývat se různými konspiračními teoriemi, neboť už jen diskuze na toto téma vede k vyvolávání pocitů beznaděje.
Každá událost v našem životě je zkouškou a je výzvou k tomu, abychom si uvědomili, že realitu tvoříme my sami nejen svým konáním, ale i svými myšlenkami o ní!
S láskou a úctou vaše Věčnost života