26. den měsíce

  1. Tento den se naučíte vidět současně celek a jeho část, společné a dílčí.
    Předpokládejme, že je před vámi stádo krav. Vidíte celé stádo a zároveň se můžete koncentrovat na jakoukoliv jednu krávu. Můžete pochopit, jak žije, o čem přemýšlí a jak se bude vyvíjet. Nebo se můžete podívat na mraveniště a zároveň na nějakého mravence.
    Pomocí této koncentrace byste měli pochopit, jak prakticky jedním pohledem dokážete hned spatřit celek i jeho část, společné a dílčí. Tato koncentrace vám pomůže získat tuto schopnost. Budete schopni vidět okamžitě společné a dílčí.
  2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 1584321;
    Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 485617891.
  3. Vezměte na vědomí, že se vyvíjíte věčně. Vidíte, že váš rozvoj je trvalý. Věnujte se tomu, co je věčné, neboť každý pohyb je věčný a každá věc je ztělesněním věčnosti a každý člověk – to je věčnost a každá duše – to je spousta věčností. Od společné věčnosti jděte k rozmanitým věčnostem a uvidíte, že ve všech je jedna věčnost. Dospějte k tomu skrze pochopení své duše a uvidíte, že jste tvůrce toho, co potřebujete. Použijte to k tvorbě každé věci a uvidíte, že každá věc je vámi vytvořená. Použijte to k tvorbě svého organismu a pochopíte, že váš organismus se může vždy sám obnovit. Použijte to pro zdraví druhých lidí a vyléčením druhého člověka získáte zkušenost také pro sebe. Léčení ostatních je pro vás vždy zkušeností. Obnovení čehokoliv je pro vás vždy zkušeností. Dělejte více dobra, dávejte více radosti a štěstí a získáte do svých rukou věčnost v podobě konkrétního technologického nástroje svého vědomí. Rozšiřte vědomí na pevná pravidla věčnosti. Tam, kde se věčnost zvětšuje, předběhněte ji, předběhněte věčnost v nekonečnosti a uvidíte sebe jako ztělesnění Tvůrce. Tvoříte tam, kde se věčnost ještě jen zvětšuje, vy jste tvůrcem věčnosti, kontrolujete věčnost a věčnost se vám vždy podřizuje.

(Text nově revidován 18. 2. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)