DNA

DEOXYRIBONUKLEOVÁ KYSELINA (DNA) — 53184854961
Deoxyribonukleová kyselina (DNA) je makromolekula (jedna ze tří hlavních, další dvě je RNA a bílkoviny), která zajišťuje uložení, přenos z generace na generaci a realizaci genetického programu vývoje a fungování živých organismů.
Koncentrací na čísla odpovídající DNA se genetický program realizuje směrem k zabezpečení věčného života. DNA obsahuje informace o struktuře různých typů RNA a bílkovin. V lidských buňkách se DNA nachází v jádru buňky a ve složení chromozomů. Jestliže se koncentrujete silou svého ducha na jádra buněk, můžete v těle vytvořit DNA věčného života.
Molekula DNA – to je biopolymer, jehož monomerem je nukleotid. Každý nukleotid se skládá z nukleové báze, cukru (deoxyribózy) a fosfátové skupiny. Nukleotidy jsou propojeny do dlouhých polynukleotidových řetězců.
Pro zabezpečení věčného rozvoje se snažte pravidelně koncentrovat současně jak na oblast uvnitř polynukleotidového řetězce, tak i mimo tuto oblast. V drtivé většině případů jsou tyto řetězce kombinovány v párech pomocí vodíkových vazeb do sekundární struktury s navzájem orientovanými dusíkovými bázemi. Koncentracemi tyto vodíkové vazby posilujte. Tyto dva dlouhé řetězce jsou navzájem zkrouceny ve formě dvojité šroubovice stabilizované vodíkovými vazbami vytvořenými mezi dusíkatými bázemi proti sobě. V přírodě je tato spirála nejčastěji pravotočivá. Porovnejte si to ve svém vědomí s levotočivou spirálou, kterou jste představili, a uvidíte, na co se potřebujete více koncentrovat v pravotočivé spirále, abyste zajistili věčný život.
Koncentrací na spirály DNA a číselnou řadu 894791 můžete se také rozvíjet schopnosti řídicí jasnovidnosti a prognózování, které zajišťují věčný život. Prostřednictvím práce svého vědomí s informacemi o DNA lze vidět, že v monomeru DNA – nukleotidu, na dusíkaté bázi se promítá informace o minulých událostech, na deoxyribózu se promítá informace o minulých a současných událostech a na fosfátovou skupinu se promítá informace o budoucích událostech.
Když to známe, v případě potřeby silou vůle spojenou s působením ducha lze tuto informaci zlepšit odpovídající složkou nukleotidu a působením duše směrem k zabezpečení věčného života pro všechny. Při provádění činností současně se třemi složkami často stačí takový cíl jednoduše určit a začít jej uskutečňovat.
Lze rozeznat, jak tkáň představující nukleotidy přechází do tkáně duše. Přičemž ve vědomí existuje dynamická oblast, kde se tyto tkáně neliší barvou. Jedná se o oblast, kde je člověk vnímán jako jeden celek podle typu božské trojice a pouze impuls duše zaměřený právě na věčný rozvoj vytváří konkrétního člověka.
To dokazuje, že člověk si svou prvotní božskou podstatou zvolil věčný život, což mu i umožnilo projevení se ve fyzickém světě. Proto stačí připomenout si popsané místo ve vědomí a dynamickém prostoru, abychom pochopili a naučili se, jak je fyzické tělo člověka vytvářeno prací duše. Technologie dosažení věčného života konkrétním člověkem díky vytvoření svého fyzického těla činností duše se tak stane rychleji rozšířenou.
Úkol vytvořit pro každého na planetě bezpečné podmínky života pro zajištění věčného života v nekonečném čase se zachová, ale může být řešen rychleji, když bude více lidí schopných vytvořit fyzické lidské tělo působením duše.

Grigorij Grabovoj, Нормирование состава химических элементов концентрацией на числах (Normování složení chemických prvků koncentrací na čísla), 2001

Více informací o DNA naleznete zde