Technologie s koncentrací na nekonečno

 

1.

Číselnou řadu si vizualizujte stříbřitě bílým světlem před sebou (do vzdálenosti natažené paže, v úrovni srdce cca 15-20 cm vysoké číslice). Za ní si vizualizujte svůj stříbřitě bílý obraz stejně vysoký jako číslice. Svit ze těchto číslic prochází obrazem a odchází do bodu v nekonečnu.
Tento bod se opět fyzicky nachází do vzdálenosti natažené paže, ale vnímáme jej jako jedinou vzdálenou hvězdu na noční obloze. (Níže uvedený obrázek je pouze schematickým znázorněním.)

2.

ŘADY DO 6 ČÍSEL:
Před sebou si ve vzdálenosti do natažené paže vizualizujte průsvitnou krychli tak velikou, aby bylo možné do ní  umístit obraz fyzické osoby, se kterou chcete pracovat. Na přední straně krychle si vizualizujte stříbřitě bílou barvou požadovanou číselnou řadu. Krychli nepatrně stiskněte, číselná řada zasvítí. Koncentrujte se. Pak celou konstrukci stiskněte do bodu. Vnímejte ten bod jako nekonečně vzdálenou hvězdu na nočním nebi a vnímejte koncentraci na tento bod jako pohyb ke klidu. Na mysli mějte cíl koncentrace.

3.

ŘADY OD 6 ČÍSEL:
Pracuje se se sférou. Obraz člověka je ve sféře a na její vnitřní straně je uvedena číselná řada. Další postup stejný jako u bodu 2.

4.

PRÁCE S VÍCE ČÍSELNÝMI ŘADAMI:
Před sebou si ve vzdálenosti do natažené paže vizualizujte průsvitný kužel, ve kterém je informace o Učeni G. Grabového o všeobecné spáse a harmonickém rozvoji. Špičku kužele budete vnímat jakoby v nekonečnu (stejný pocit, jako když se díváte na vzdálenou hvězdu na noční obloze), ve skutečnosti ale špička tohoto kužele nekončí výše než cca 7 cm nad vaší hlavou. Na vnitřní straně kuželu si vizualizujte stříbřitě bílou číselnou řadu, kterou posunete jakoby o jeden řádek nahoru. Pod ní vizualizujte další číselnou řadu, kterou opět posunete vzhůru. Řady postupující nahoru se zmenšují a odchází do bodu v nekonečnu, který vnímáte jako jedinou vzdálenou hvězdu na noční obloze. Koncentrujte se na tento bod a mějte na mysli cíl, kterého chcete koncentrací dosáhnout.

Příklad

4.
Další metody práce s číselnými řadami naleznete zde