Věčný život

A proto, jakmile se objevuje myšlenka na věčný život – to je budoucnost a ten
budoucí věčný život nám stále osvětluje cestu.
(Grigorij Grabovoj, Unifikovaný systém znalostí)

Věčný život je život podle zákonů Boha. Je součástí Jeho Harmonie, která nám kromě jiného přináší také všeobecnou spásu, vzkříšení… Věčný život jsou všeobecné znalosti
a na druhé straně věčný život je produkt činnosti člověka.

1 489 999 – Věčný život
91753217819719 – Přetvoření myšlení na věčný život.
391728519 – Univerzální kód spásy a harmonie
(Grigorij Grabovoj, Číselné řady psychologického normování)

VZKŘÍŠENÍ všech a všude: 1798391
(Grigorij Grabovoj, seminář ze 16. září 2005)