3. den měsíce

  1. Třetí den v měsíci, byste se měli soustředit na rostliny. Může se jednat o fyzickou rostlinu, která někde skutečně ve vnější realitě existuje. V tom případě se během koncentrace můžete na ni dokonce jen dívat nebo si můžete rostlinu v duchu představit. Tehdy se koncentrujete na její obraz. V této koncentraci se používá metoda odrazu.
    Podstata je následující.
    Během koncentrace na vybranou rostlinu si představujte, že potřebná událost se formuje ve světle odraženém od rostliny. Lepší je říci, že si jednoduše nepředstavujete jen tuto událost, ale opravdu ji vidíte, opravdu ji sestavujete. Tvorba události pomocí takového řízení bude harmonizována. Tomu pomáhá skutečnost, že rostlina do značné míry v tomto světě harmonicky existuje.
  2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 5142587;
    Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 421954321.
  3. Podívejte se na skutečnost a uvidíte, že je mnoho světů. Podívejte se na tento svět, který potřebujete, přistupte k němu a zvětšete ho. Dívejte se pohledem očitého svědka. Přibližte se k němu, položte na něj ruce a cítíte teplo, které se šíří z vašeho světa. Posuňte ho k sobě a podívejte se na Stvořitele. Podívejte se, kterak k vám Stvořitel hovoří a co vám radí. Tyto poznatky můžete porovnat se svými a obdržíte věčný svět.

(Text nově revidován 27. 1. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)