11. den měsíce

  1. Jedenáctého dne měsíce se koncentrujete na jevy, ve kterých se projevuje interakce zvířat s člověkem. Například žijete v domě a máte psa, kočku, nebo nějakého ptáka, řekněme papouška. Zamyslete se, jaký je hlubší smysl tohoto vzájemného působení, těchto kontaktů a tohoto styku? To je náš úhel pohledu. A co jejich úhel pohledu?
    Vaše poznávání těchto procesů vnímání a myšlení ostatních účastníků interakce vám umožňuje proniknout do struktury řízení veškeré skutečnosti.
  2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 1852348;
    Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 561432001.
  3. Stejně jako se zvýšila jednička desetkrát přidáním jediné kulaté číslice nula, obdržíte další číslo přidáním číslice jedna k jedničce. Číslo 11 – to je zosobněním světa, které je ve vás a které je viditelné všem. Jste tou podstatou, která je vždy všem viditelná a každý může získat vaši harmonickou zkušenost stejnou, jakou jste obdrželi ve svém rozvoji. Podělte se o svou zkušenost a obdržíte věčný život.

(Text nově revidován 1. 2. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)