17. den měsíce

  1. Sedmnáctý den toho měsíce se budete koncentrovat na prvky vnější reality, které vás z vašeho pohledu, vždy obklopují. Jedná se o prostor, který vás obklopuje – Slunce, Měsíc, známá souhvězdí a vůbec vše, co ve vaší představě vždy existuje. Koncentrujete se na některý z těchto prvků a současně jako vždy, máte na mysli požadovanou událost, která se má realizovat.
  2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 1045421;
    Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 891000111.
  3. Podívejte se vševidoucím okem na vzkříšení všech a všeho.
    Uvidíte, že obnova světa je ta realita, ve které žijete. Pocítíte, že jste ve věčném světě. Postupujte po této cestičce vpřed a uvidíte cestu, která vás volá. Jděte touto cestou a uvidíte Stvořitele, který je věčný, a budete naplněni svojí věčností a toto naplnění – to je věčnost života a Stvořitel – to je právě ten Stvořitel, který vás stvořil a Jeho láska je nekonečná a Jeho otevřenost je důvěryhodná. On je stejně tak prostý a průzračný, jak jste si představovali, jak jste si dříve o Něm mysleli. Je laskavý a tvůrčí, jak jste již předtím věděli. On je váš Stvořitel a On vám dává cestu. Jděte Jeho cestou, protože Jeho cesta je vaše cesta.

(Text nově revidován 2. 2. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)