14. den měsíce

  1. Tento den v měsíci se koncentrujete na pohyb objektů kolem vás. Sledujete je a ptáte se sami sebe: Proč se mrak pohybuje? Proč prší? Proč mohou ptáci létat? Proč se to vůbec všechno děje? Snažíte se pro sebe najít informační význam každé události.
    Když se koncentrujete a zároveň máte ve vědomí požadovanou událost, můžete dosáhnout její uskutečnění a zároveň se zdokonalíte v mistrovství řízení.
  2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 5831421;
    Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 999888776.
  3. Tento den musíte vidět své ruce jako ruce, které odrážejí světlo života. Tento den musíte vidět své prsty jako prsty, které odrážejí světlo rukou. Tento den vidíte své tělo svítit jasným světlem Stvořitele, zářící jasným světlem lásky, dobra a zdraví pro všechny, svítí jasným světlem mého Učení o věčném životě. Tento den můžete cítit toto Učení o věčném životě, mé Učení, a obrátit se ke mně ve své mysli. Můžete také na mě obrátit kterýkoliv jiný den a v jakémkoliv stavu a vždycky můžete poprosit o cokoliv, co chcete pro získání věčného života a všeobecné tvorby. Obraťte se na mě a dostane se vám pomoci. Můžete se také obrátit na sebe a nezávisle se dozvědět, co jste obdrželi ode mne. Můžete vidět tyto znalosti a využívat je a ukázat ostatním. Tento den můžete být v harmonii se mnou stejně tak, jako ve kterýkoliv z předchozích dnů a ve všech následujících dnech. V ty dny, kdy čas nebude měřen časem a prostorem, se také vždycky můžete na mě obrátit s žádostí o pomoc, s žádostí o rozhovor, s žádostí o událost, nebo jen se na mě obrátit. Jste svobodní, tak jak jste byli vždy. Udělejte z toho pravidlo, šiřte toto pravidlo mezi ostatní a budete mít život věčný tam, kde jsem já. Budete mít věčný život tam, kde jste. Budete mít věčný život tam, kde je vše. Získáte věčnost tam, kde je všechno a vždy. A tento princip bude spolehlivý a pravdivý pro všechny a již je spolehlivý a pravdivý pro všechny a vy jste tím, kým jste ve věčnosti, protože vy jste věčnost.

(Text nově revidován 2. 2. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)