12. den měsíce

 1. Tento den se koncentrujete na jevy, u kterých může vzniknout otázka ohledně vytvoření celku. Například, husa nebo labuť ztratily peří. V tomto případě se musíte koncentrovat na to, co je třeba udělat, aby se vrátilo na původní místo. Jak toho lze dosáhnout? To znamená, že se snažíte pochopit, jak může být jediný celek vytvořen nebo obnoven.
  Nebo řekněme jiný příklad: ze stromu spadl list. Co je třeba udělat, aby se vrátil na své původní místo, aby měl strom spolu s ním svůj původní vzhled?
  Toto je koncentrace na shromažďování jednotlivých prvků reality do jediného celku, který představuje jejich normu. Cvičení takové koncentrace dává řízení.
  V této koncentraci stejně jako v mnoha dalších, můžete považovat sami sebe za objekt. Můžete obnovit kterýkoliv z vašich orgánů. Obrátila se na mě s prosbou jedna žena. Během operace jí byla odstraněna děloha. Jistě chápete, jak je to důležitá otázka. Použil jsem ty metody a principy, které znáte i vy, a tato žena má nyní naprosto zdravou plnohodnotnou dělohu.
 2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 1854321;
  Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 485321489.
 3. Sjednoťte se světem v jeho obalu, s tím, jak ho vnímáte ve svých činech a uvidíte, že vaše činy – to je ta podstata světa, která s vámi harmonizuje vždy a všude.
  Uvidíte, že sesláním Boží milosti na vás Hospodin chce od vás jednotu. Máte mít jednotu tam, kde má Hospodin rozvoj.
  V rozvoji je jednota s Hospodinem.
  V Božském rozvoji, který je pravdivý a tvořivý, přichází v každém okamžiku vašeho pohybu jednota. Pohybujete se a rozvíjíte směrem k věčnosti, a to bude navždy ve vašem věčném rozvoji vaše jednota se Stvořitelem. Věčnost života – to je skutečná jednota se Stvořitelem.

(Text nově revidován 1. 2. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)