… z Facebooku

Pro ty, kteří neholdují sociálním sítím, budou v této části uvedeny některé zajímavosti uveřejněné na stránkách Facebooku – Věčnost života.
Více informací o číselných řadách naleznete na http://www.vecnostzivota.cz/…/proc-cisla-a-ciselne-rady/
a na https://www.vecnostzivota.cz/metody-koncentraci-na…/

DĚTSKÉ NEMOCI – 18543218
INFEKČNÍ NEMOCI – 5421427
Z knihy Grigorije Grabového „Obnovení organismu člověka koncentrací na čísla“

PŘÁTELSTVÍ – 8901 678 914 81
Je typ stabilních, individuálně volitelných mezilidských vztahů, vyznačujících se vzájemnou náklonností účastníků, zesílením procesů přidružení, vzájemným očekáváním opětovaných citů a preferencí. Rozvoj přátelství předpokládá dodržování nepsaného „kodexu“, který potvrzuje potřebu vzájemného porozumění, vzájemnou upřímnost a otevřenost, důvěru, aktivní vzájemnou pomoc, vzájemný zájem o záležitosti a zkušenosti druhého, upřímnost a nezištnost citů.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 1“

FANATISMUS – 589314318 42
Neústupná a alternativy odmítající oddanost určitým přesvědčením, vyjádřená aktivitou a komunikací. Je spojena s ochotou se obětovat. Věrnost myšlence se kombinuje s nesnášenlivostí vůči lidem jiného přesvědčení a pohrdáním etickými normami bránícími v dosažení společného cíle. Fanatismus je fenoménem skupinové psychologie.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 2“

DĚTSKÝ NEGATIVISMUS – 448 918479
Forma komunikace dítěte, v které se snaží bránit práva své osobnosti tím, že působí proti požadavkům druhých. Může se projevit tvrdohlavostí, hrubostí, uzavřeností.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 2“

Použití číselné řady Grigorije Grabového:
Je třeba se koncentrovat na číselnou řadu. Číselnou řadu si můžete v duchu představit (nejlépe v bílostříbřité barvě) a tímto způsobem koncentraci provádět. Čísla řady můžete také v duchu vyslovovat a dívat se na napsanou číselnou řadu.
LÁSKA – 888 412 1289018
Vysoký stupeň emocionálně pozitivního postoje vyčleňujícího objekt od ostatních a stavícího ho do středu životně důležitých potřeb a zájmů subjektu: láska k vlasti, k matce, k dětem, k hudbě atd. Intenzivní, soustředěný a poměrně stabilní emoce subjektu, fyziologicky podmíněná sexuálními potřebami. Projevuje se společensky utvářenou touhou být maximálně plně prezentován svými osobně významnými rysy v životně důležitých činnostech druhého tak, aby v něm probudil potřebu odvetného citu stejné intenzity, napětí a stálosti.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 1“

Postup práce naleznete na: Vyhledávací systém G. Grabového | vecnostzivota.cz

JASNOVIDNOST – 818 8849482167
Získávání znalostí o některých událostech bez použití známých smyslových orgánů nebo logických úsudků.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 2“)

PAMĚŤ – 319 061 988 18, kognitivní procesy
Proces uložení do paměti, organizace, uchování, obnovení a zapomínání nabyté zkušenosti, což umožňuje její opětovné aktivní použití nebo návrat do prostředí vědomí. Paměť spojuje minulost subjektu s jeho přítomností a budoucností a je nejdůležitější poznávací funkcí, která je základem rozvoje a učení.
Z knihy Grigorije Grabového „Числовые ряды психологического нормирования 2“)

ZABEZPEČENÍ VĚČNÉHO ŽIVOTA VŠEM: 428741888
Světlo Věčnosti se vylilo na Zemi. Rozšířilo se na stromy, na keře, na trávu, proniklo hluboko do všech struktur prostoru a znovu se odrazilo do nebe.

U této číselné řady se koncentrace provádí v opačném pořadí. Tj., při koncentraci na poslední číslo 8 jde světlo od tohoto čísla k prvnímu číslu řady, tj. 4. To je nutné! Tato číselná řada byla poskytnuta G. P. Grabovým na konferenci dne 8. srpna 2021.

U vitaminu D je třeba brát v úvahu, že řízení používané v jakýchkoliv systémech kvůli druhým vitaminům může být více akumulováno a zkoncentrováno, pokud jde o cíle řízení, jestliže se struktura vitaminu D používá jako systém řízení zaměřený na systematizaci řídicích systémů prostřednictvím vitamínů.
A proto je zde důležité samo řízení rozdělit do tří řad.
19431754964851491 – systémová úroveň spojení vitaminů, pokud jde o cíl věčného rozvoje,
31649489451721 – předávání znalostí, zkušeností, informačního záměru od organismu do vnějšího prostředí
2414987 – to je dosažení závazné úrovně věčného života cestou interakce s vnějšími systémy nepevného typu (se světlem atd.).
Z knihy G. Grabového „ЧИСЛЕННЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПО ПРОДУКТАМ“, 2004