Úryvky z besedy stoupenců Učení s autorem G. P. Grabovým 16. 4. 2023

Během rozhovoru stoupenci upozornili na skutečnost, že informace získané během těchto rozhovorů jsou pro všechny jako doplňující vzdělávání. Na to Grigorij Petrovič odpověděl: „Ano, ve skutečnosti máme společný cíl a úkol, který je každému jasný. A vše ostatní jednoduše doplňuji z pohledu současnosti – občas to bývá nesmírně důležité, je třeba to brát v úvahu, ale jindy je to prostě systémové vzdělávání.“

Dále následují úryvky besedy:

Grigorij Petrovič Grabovoj:

„…Usilujeme o plnou systémovost, stoprocentní systémovost v normě zdraví, v normě věčného života… plnou úroveň norem pro věčný život – příznivý, radostný, normální z hlediska společenských a jiných událostí.

Protože chápeme, že právě věčný život pro všechny znamená, že se nám daří dobře. Zkrátka mnozí se jakoby snaží dělat něco lépe, ale když neexistuje cílené řízení na věčný život, už je to jedno, je to zcela jiné. A samotné technologie se také zásadně odlišují. Je tu jiná geometrie, jiný typ intenzity záření. V určitém smyslu stejně je to silný reflektor a jakási malá světla ve tmě. Silný reflektor – to je to, co se týká věčného života, koncentrace řízení. Jiné skutečnosti se ne vždy spojují, protože pro věčný život je třeba znát komplex událostí a nikoliv nějaké jednotlivé.

A takový svátek (Velikonoce – pozn. red.), který se shoduje se s naším úkolem, více vyhovuje v tom smyslu, že je prokázáno, že přemožitelná smrt znamená, že logicky není třeba umírat. To je základní systém poznání. A jestliže je to tak, pak vše je překonatelné, je možné jakékoliv přivedení k normě… člověk nemusí umírat, to znamená, že ve věčném životě musí žít věčně.

Učení doplňuje technologii neumírání, která byla logicky ihned jasná po Kristově vzkříšení. Proto tady máme doplňující linii: nelze umírat.

Tak je zde úkol řízení, který přesně hovoří o včasném řízení, pokud je to možné; samozřejmě máme mnoho různých souběžných úkolů řízení, ale tím spíš je třeba během nich dokonce logicky uplatňovat optimalizační metody. Pokud, jak se říká, logika zcela nestačí, občas používat řídicí jasnovidnost, prognózování.

Například v Taškentském konstrukčním úřadu strojního inženýrství jsem začal pracovat na složitých úkolech – ve vesmíru jsou různé kosmické objekty no a někdy tam… matematická logika dokonce končí. V této době když dokonce existující matematika nemohla nic prověřit, bylo třeba použít řízení. Pro ty, kdo dávají pozor, jsem doplnil své matematické struktury, vysvětlil a dokončil pro pochopení obvyklými ortodoxními metodami. Protože všechna řešení musí být přesná a objasňovat se formální vědou.

Proto když řešíme úkoly logicky, mohou v nějakém bodu narážet … Ano, logické procesy zde jsou pochopitelné, ale je třeba jednoduše aplikovat řídicí jasnovidnost, řídicí prognózování. Je-li třeba, doveďte je do požadované úrovně – podrobné rozvedení tohoto pojmu, těchto funkcí, schopností řídicí jasnovidnosti a prognózování současně s korigující fází.

Zde je nutné dělat tak, aby se změnila nepotřebná událost – to je hlavní věc. Protože ačkoliv se toto všechno řeší, je snazší to udělat předem, ale vzhledem k tomu, že úkoly věčného života mají být zabezpečeny všem za všech okolností, je nutné to udělat vždy – dokonce i když je nutné dělat okamžitě, když je třeba dělat po dlouhé době.

To znamená, jednoduše řečeno, obvyklý způsob života znamená rychlý přechod mezi takříkajíc rychlým taktickým řešením problému a strategickým řízením. A to je vše. Jelikož u všech, kdo se zabývají Učením, vědomí, duch a duše jsou v tomto smyslu vytrénovány, mnozí se ve věčném životě reálně nachází. Mají tělo věčného života, prostě někdy je třeba věnovat pozornost tomu, na co je třeba.

K tomu často stačí, ráno 10-15 minut si prohlížet události dne, pak měsíce, nekonečnosti. A pak jen obyčejný, klidný způsob života. Během dne si můžete prohlédnout hlavní linie, některé události, kterým je třeba někde v budoucnu věnovat pozornost, okamžitě je zkontrolovat… Pak se budou podle mého názoru problémy řešit jednodušeji a rychleji.

A v souvislosti s tím vším je ještě nutné umět udělat obecný přehled situace. Dokonce to nemusí být stále, ale přinejmenším pokud si to přejete nebo máte příležitost. V případě časové možnosti je možné se podívat na systém, kde se nachází daná událost. Často jsou lidé velmi zaneprázdněni, ale jednoduše řečeno, přinejmenším stačí několik minut celkové kontroly, např. 10-15, a to je vše. No, celková kontrola – prostě vezmete všechny události světa, podíváte se, rychle projdete své události a to je vše…

Všechny události světa – můžete se podívat ve formě geometrické sféry, podívali jste se shora, někde se něco rychle zkorigovalo. Vyčleňte své konkrétní úkoly v obecných událostech světa. Zajištění věčného života všem – zdánlivě jakoby společný úkol, neboť se týká všech, ale je tu také vaše linie, která se týká vás. V mých knihách je napsáno, že pokud nakrásně jednoho nenaučíme věčnému životu, systém stejně nemá plnou stabilitu… Ano, pokrokoví následovníci budou i nadále žít věčně, ale musíme mít obvyklou logickou fyzickou jistotu ve věčný život pro všechny. Když všichni ovládají technologii, nemáme problém. Víme, že takový biologický druh jako Homo sapiens se může naučit žít věčně při libovolných kombinacích událostí.

…Přístroj PRK-1U se nyní stále vyvíjí do takových systémů, aby byly přístupné na internetu. Aby se okamžitě stalo věčným vše živé, nejen konkrétně lidé. Pak tedy tuto matérii věčnosti převádíme, zavádíme ji do struktury libovolných organismů, a to je vše. V tom případě tedy jsme uzavřeli cyklus. Pak jsme ve stabilní fázi nejen pro lidstvo, ale obecně pro vše živé.