Vzdělávání Grigorije Grabového

V úvodu této útlé, avšak o to významnější publikace, Grigorij Grabovoj píše:
Můj systém vzdělávání je založen na tom, že poskytuji znalosti ještě před narozením člověka. Proto je vybudován na koncentracích a na předávání znalostí ještě před narozením člověka. Mohou to provádět rodiče budoucího novorozence, tedy i babičky a dědečkové a v podstatě jacíkoliv lidé, kteří mohou předpokládat, že se někomu narodí člověk – dítě.“

Dále G. Grabovoj pokračuje popisem jednotlivých koncentrací, které jsou systematicky řazeny v časové posloupnosti podle věku dítěte.

Připomeňme slova autora závěrem:
Když prozkoumáte, jak probíhá formování všeho v duchovním a fyzickém Světě z hlediska úkolů Stvořitele, dostáváte opravdový rozvoj informací. Dostáváte skutečnou znalost hlubokých předmětů ve světě, hlubokých příčin ve světě nejen z hlediska nějakých věd, nejen z hlediska nějakých relativních prvků, ale z hlediska maximální a pro vás jediné jistoty a pravdy, z hlediska své ucelené osobnosti, jdoucí podle záměru Stvořitele k věčnému bytí, k nesmrtelnosti, kdy je nesmrtelnost odrazem idey Stvořitele, odrazem skutečných znalostí Stvořitele. Když získáváte opravdové a správné vzdělávání, založené na úrovni znalostí Světa a na řízení tohoto Světa, na úrovni uspořádání Světa z informací a řízení jakékoliv části tohoto Světa, dostává se vám té úrovně, která podle záměru od počátku – jako svobodné a nezávislé osobnosti – vám byla předávána Stvořitelem.