Deset pravidel osobního rozvoje

Každý člověk může pracovat samostatně pro univerzální spásu tím, že si pročítá několikrát denně 10 pravidel, která G. P. Grabovoj uvedl 17. 9. 2002 ve své 35. přednášce nazvané FUNDAMENTÁLNÍ PRINCIPY A METODY VZKŘÍŠENÍ LIDÍ V NEKONEČNÉM ŽIVOTĚ.

Tato pravidla Stvořitel poskytl, aby se v nás aktivizoval proces nekonečného věčného rozvoje ve fyzickém těle. Ve skutečnosti se jedná o znalost základních zákonů rozvoje na světě. Tato znalost spouští proces regenerace našeho fyzického těla a vede k reálnému omlazení.

  1. Máte společné znalosti, protože jste jednotní.
  2. Máte znalosti, protože znalosti jsou všeobecné – společné.
  3. Jdete pravdivou cestou, protože cesta je jediná, a ta je pravdivá.
  4. Nekonečný rozvoj – to je vaše osobní nekonečnost – to jste vy.
  5. Díváte se na sebe, protože všichni vás vidí, a vás vidí Stvořitel a on poskytuje cestu.
  6. Směřujete tam, kde je věčný život, kde je nekonečný život a kde je technologie šíření, spektrum nekonečného života a kde vy vidíte všechno tak, že vždycky všechno je možné přetvořit směrem k nekonečnému životu.
  7. Máte tu cestu, kterou vy sami vytváříte faktem své existence.
  8. Díváte se očima Stvořitelovýma, protože vy můžete tvořit, a tedy konáte jako Stvořitel.
  9. Můžete informaci existence učinit existencí pro všechny a vaše existence určuje nekonečný vývoj.
  10. Když se díváte a vidíte, současně jste, existujete a vy existujete, protože existuje vnější pohled na vás.