27. den měsíce

  1. Dvacátého sedmého dne měsíce je třeba dělat stejnou koncentraci jako devátého dne téhož měsíce, ale přidejte k ní nekonečný rozvoj každého prvku koncentrace.
  2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 1854342;
    Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 185431201.
  3. Jděte na pomoc těm, kteří potřebují pomoc. Jděte na pomoc těm, kteří nepotřebují pomoc. Jděte na pomoc sobě, pokud potřebujete pomoc. Jděte na pomoc sobě, pokud nepotřebujete pomoc. Podívejte se na slovo „pomoc“ v jeho širším projevu a podívejte se na dobrotu jako na ztělesnění pomoci. Jste laskaví a pomáháte. Vy – tvůrce také máte pomoc. Každý akt vaší tvorby vám přináší pomoc. Všechno vámi vytvořené – to je pomoc pro vás. Máte nekonečné množství pomocníků, stejně tak jako pomáháte nekonečnému počtu ostatních. Nacházíte se ve všeobecném spojení se všemi, vždy všem pomáháte a všichni pomáhají vám. Při všeobecném spojení a vzájemné pomoci přivedete společnost k blahobytu, dejte štěstí všem a uvidíte sebe ve všeobecné světové harmonii se všemi, kde Bůh-Stvořitel – to je vše, co je vytvořeno kolem vás. Je to vše, co bylo vámi vytvořeno a ztělesnění Boha ve všem vytvořeném kolem vás. Ztělesnění Boha jako vašeho stvořitele se projeví ve vaší duši skutečným pochopením světa v samočinném vývoji po získání nekonečnosti života. Nekonečnost života – to je nekonečnost Tvůrce. Chcete-li být nekonečně žijícím, je nutné být nekonečně tvořivým, je nutné být nekonečně tvořícím. Můžete to udělat tak, aby každá vaše myšlenka, každé vaše hnutí, každé vaše konání tvořily věčnost.

(Text nově revidován 18. 2. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)