21. den měsíce

 1. Dvacátý první den v měsíci byste se měli soustředit na řadu čísel, která jdou v opačném pořadí. Konkrétní příklad: 16, 15, 14, 13, 12, 11 a 10. Čísla uvedená v těchto sekvencích by měla být v rozsahu od 1 do 31 (maximální počet dnů v měsíci.) Takže máte k dispozici 31 čísel. Při sestavování sekvencí z těchto čísel se spoléhejte na vnitřní pocit.
 2. Koncentrace na sedmimístné číslo: 8153517;
  Koncentrace na devítimístné číslo: 589148542.
 3. Sledujte, jak horský potok stéká z hor. Sledujte, jak taje sníh. Podívejte se mentálně na tyto obrazy, pokud jste je viděli na vlastní oči. Uvidíte, že vaše myšlenky se neliší od vašich očí.
  A uvidíte, že se vaše vědomí neliší od vašeho těla. A uvidíte, jak vaše duše staví vaše tělo. Nezapomeňte tyto znalosti, při jejich přenosu z jedné sekundy na druhou, při jejich předávání druhým, při tvoření okamžité Věčnosti budete věčně budovat sami sebe tak, jako byste bez úsilí žili předtím a tak toto věčné budování – to je věčný život.
  Vybudujte kolem sebe na základě stejného principu další objekty, vybudujte světy. Navozujte radost a zasejte obilí, zhotovte chleba, poskytněte nástroje a zařízení a udělejte neškodné stroje, aby neničily, a uvidíte, že žijete v tomto Světě a uvidíte, že je vám to sesláno a že v tomto zařízení je projeven Bůh i vaše vědomí. Zastavte stroj, pokud ohrožuje.
  Vystavte tělo, je-li nemocné, uskutečněte vzkříšení, když někdo odešel a nedopusťte, aby kdokoliv další odešel.
  Jste stvořitel, jste tvůrce, berte, jednejte a jděte kupředu v harmonii s celým Světem, v harmonii se vším, co bylo vytvořeno, v harmonii se vším, co bude kdy vytvořeno v celé věčnosti a v projevení Světa a v harmonii se sebou samým.