21. den měsíce

  1. Dvacátý první den v měsíci byste se měli koncentrovat na řadu čísel, která jdou v opačném pořadí. Konkrétní příklad: 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Čísla uvedená v těchto posloupnostech by měla být v rozsahu od 1 do 31 (maximální počet dnů v měsíci.) Takže máte k dispozici 31 čísel. Při sestavování posloupností z těchto čísel se spoléhejte na vnitřní cit.
  2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 8153517;
    Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 589148542.
  3. Sledujte, jak horský potok stéká z hor. Podívejte se, jak taje sníh. Zaměřte se duchovním zrakem na tyto obrazy, pokud jste je viděli na vlastní oči. Uvidíte, že vaše myšlenky se neliší od vašich očí. Uvidíte, že se vaše vědomí neliší od vašeho těla. A uvidíte, jak vaše duše tvoří vaše tělo. Nezapomínejte tyto znalosti při jejich předávání druhým sekundu po sekundě, dělajíce z okamžiku věčnost budete věčně tvořit sebe tak, jako byste bez úsilí žili dříve a toto věčné tvoření – to je věčný život. Na základě stejného principu vytvořte kolem sebe další objekty, vybudujte světy. Tvořte radost a zasejte obilí, udělejte chléb, poskytněte nástroje a zařízení a udělejte to tak, aby stroje byly neškodné, aby neničily, a uvidíte, že v tomto světě žijete a uvidíte, že je vám to sesláno a že v zařízení je projeven Bůh i vaše vědomí. Zastavte zařízení, pokud ohrožuje. Obnovte tělo, je-li nemocné, proveďte vzkříšení, pokud někdo odešel a nedopusťte, aby kdokoliv další odešel. Jste stvořitel, jste tvůrce, přijímejte, jednejte a jděte kupředu v harmonii s celým světem, v harmonii se vším, co bylo vytvořeno, v harmonii se vším, co bude kdy vytvořeno v celé nekonečnosti a v projevení světa a v harmonii se sebou samým.

(Text nově revidován 13. 2. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)