Proč čísla a číselné řady?

Na úvod

…Každá věta a číslo v Bibli má hluboký esoterický význam. Studium mystického významu čísel vede k pochopení projevů Božské tvůrčí energie. Objevení metafyzických kódů ve Svaté biblické dějepravě nám umožňuje vstoupit do vícerozměrných prostorů věčně nového zjevení. To neustále plyne z Vyššího světa a dává požehnanou sílu těm, kteří proniknou do tajemství Božích slov. Číslo se stává principem světového řádu, zdrojem a původem vesmíru…

Komplexní otisk matematické interpretace (pojetí) tvorby spočívá v jeho nejmenší části. Každá samostatná věc byla vytvořena číselnou matricí Stvoření, které lze definovat dokonce na kvantové úrovni existence.

S touto matricí jsou spojeny všechny způsoby života: čas, kosmos, struktura atomu, prvky, molekuly spojené se životem (voda, DNA, bílkoviny). Matematické formy číselné interpretace (znázornění) vesmíru představují život sám. Bůh posílá lidem číselně kódované zprávy

Boží zjevení člověku jsou vyjádřena v podobě číselné harmonie a číselných kódů.
Číslo je nejstarším zdrojem sakrálních informací. Čísla jsou povahově věčná a žijí v Božím slovu spolu s lidstvem. Čísla, která jsou nedílnou součástí biblického příběhu, hrají roli prostředníků mezi lidským vnímáním a Božím záměrem.

Číslo je stabilní forma řízení
Grigorij Grabovoj označuje číslo jako formu stability, jako platformu pro řízení. Identifikace této formy dává řízení správnost tam, kde je důsledkem následující část.
Z hlediska logiky je to jasné.
Každé číslo má odpovídající vibrační strukturu, která je za ním. Totéž lze říci o řadě čísel.

Číselné řady, které Grigorij Grabovoj předkládá ve svých metodách koncentrace pro každý den a v knize „Obnova zdraví koncentrací na čísla“, jsou spojeny s řízením vyplývajícího z duchovní oblasti. Proto tato práce s nimi usnadňuje rozvoj Ducha.

Číselné řady provádí úkol strukturování vědomí pro řízení událostí.
Vyvstává otázka: Proč takový jednoduchý postup, jakým je koncentrace na konkrétní číselnou řadu, je tak efektivní pro léčení chorob? Jak to?

Věci se mají následovně. Každá nemoc představuje odchylku od normy. Je to odchylka od normy v práci některých buněk nebo orgánů celého těla jako celku. Léčení nemoci znamená návrat k normě. Číselná řada, jak jsem ukázal, zajišťuje návrat do normálu. Koncentrací na konkrétní posloupnost čísel, se vaše tělo připraví na normální stav. Díky tomu dochází k fixaci léčení nemoci… Stane se to vzhledem k vibrační struktuře za číselnou posloupností, tato číselná posloupnost je normou. Představuje nezbytný zvuk, tj. správný zvuk. Koncentrace na tuto sekvenci znamená připravit se. Je to podobné jako při použití ladičky k naladění hudebních nástrojů.“

„Při koncentraci na čísla je třeba zároveň si být vědom sám sebe, cítit své tělo, vidět ho zevnitř a vidět ho naprosto zdravé. To je důležité pro rychlé obnovení normálního stavu.“

„Když hovoříme na základní úrovni, pak je třeba uvést, že za každým číslem je duchovní energetická vibrační struktura, která zajišťuje jejich účinnost.“ Ve vědomí lidí je každé číslo přiděleno specifické části. Při koncentraci na číslo v těchto částech začnou vibrace. Nezáleží na tom, v jakém jazyce jsou tato čísla vyslovována.“

„Každé číslo je v korelaci s vibrační strukturou, která mu odpovídá. Totéž se vztahuje na číselné řady. Mimochodem, každou číselnou řadu lze považovat za kombinaci specifických čísel. Správně vybraná posloupnost čísel vede v nastavení organismu do normy, protože číselná řada vztahující se k určité vibrační struktuře je normou sama o sobě. Představuje potřebné tj. nápravné znění. Koncentrace na tuto číselnou řadu znamená „naladění“.
Citace z knihy Grigorije Grabového: Воскрешение людей и Вечная жизнь отныне наша Реальность (Vzkříšení lidí a věčný život je od nynějška naše realita)

  • V souvislosti s číselnými řadami je třeba zmínit tu skutečnost, že netvoří základ díla G.P. Grabového.
    V současnosti se spousta lidí nadchla pro používání číselných řad a opomíjí další  obrovský přínos znalostí a informací, které Grigorij Petrovič ve svém díle a svých přednáškách lidem poskytuje. Je třeba si uvědomit, že duchovní rozvoj souvisí také dalším poznáváním včetně získávání potřebných znalostí a vzájemného dialogu.
    V tomto ohledu všem zájemcům o Učení G. P. Grabového doporučujeme navštívit alespoň úvodní seminář s ruským lektorem- informace zde