Sestavení vlastní číselné řady na základě stanoveného cíle

Ve své knize „Числовые ряды психологического нормирования. Часть 2″ (Číselné řady psychologického normování, část 2) Grigorij Petrovič Grabovoj kromě jiného uvádí:

„Symbolické označení reality převedené na čísla může adaptovat vnímání a chápání člověka na věčný rozvoj, učinit věčný rozvoj pro člověka běžným. V důsledku toho již samotný návyk může vytvářet realitu věčného rozvoje. K tomu účelu lze použít řady složené z osmi číslic, které odpovídají příslušným písmenům.
Způsob je takový, že napíšete slovy cíl řízení a poté nahradíte každé písmeno odpovídající číselnou řadou.
Výslednou dlouhou číselnou řadu pročítáte pomalu a v klidu.
V určitém okamžiku čtení je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že funkce přizpůsobení vědomí dlouhé řadě, která se objeví, je ve vnímání identická s vnímáním obvyklých úkonů. V tomto okamžiku a místě řady rozšiřujete vědomí do oblasti realizace cíle. Protože z psychologického hlediska prodloužené a klidné vnímání souvisí s uskutečněnou pro vás dobrou událostí. Tak pomocí psychologie s principy věčného rozvoje dosahujete uskutečnění cíle zapsaného slovy.
Cíl si můžete zapsat v ruštině, angličtině nebo jiném jazyce. Níže jsou uvedena písmena a jim odpovídající číselné řady.“

Poznámka: Uvedená tabulka neobsahuje některá písmena s diakritikou, neboť tato nejsou součástí ani ruské ani anglické abecedy. V takovém případě doporučujeme tato písmena ve slově hradit písmenem bez diakritiky, případně se takovým slovům pokud možno vyhnout.

A, a55464181
B, b78971412
C, c49804189
Č, č89849129
D, d67889721
E, e23180619
Ě, ě59871249
F, f52948971
G, g49821751
H, h59164801
CH, ch42806148
I, i71906129
J, j18196488
K, k49871201
L, l52164801
M, m31804391
N, n55801964
O, o71290829
P, p72931748
Q, q89841951
R, r89849128
S, s73894889
Š, š10429178
T, t49806429
U, u72148964
V, v31981421
W, w68101432
X, x71804639
Y, y60439120
Z, z50169109
Ž, ž52106911