18. den měsíce

  1. Tento den v měsíci se koncentrujete na nepohyblivé objekty. Může to být budova, stůl, nebo strom. Vyberte si, co se vám líbí. Dále musíte najít individuální podstatu zvoleného objektu, jeho význam. Cílem pro vás je, že máte pochopit, čím je tento objekt pro vás. Taková je tato koncentrace.
    V další části při popisu cvičení nebudu již uvádět, že byste během koncentrace měli mít na mysli požadovanou událost, aby ji bylo možné řídit. V budoucnu to budete mít automaticky na mysli.
  2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 1854212;
    Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 185321945.
  3. Jděte tam, kde jsou lidé. Jdete tam, kde jsou události. Pracujete tam, kde je odpor, a když to vidíte, odpor se stává průzračným, jeho síla slábne a vidíte svět Věčnosti, i když je odpor stále přítomen. Jděte a buďte všude, kde chcete. Můžete být kdekoliv. Můžete obejmout celý svět hojnosti, a proto bojujte s odporem ve prospěch blaha věčného života. Odpor bude potlačen a uvidíte světlo věčného života a přijměte ho. Bude to navždy a po všechny časy.

(Text nově revidován 10. 2. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)