Učení G. P. Grabového a bioinformační technologie

Rozmach komunikačních technologií nám umožňuje seznámit se s požadovanými znalostmi a informacemi snáze a rychleji, než tomu bylo dříve. Tento fenomén také přináší kromě jiného, potřebu diferencovat získané informace a orientovat se v duchovních přístupech a teoriích.
V souvislosti s tím je třeba objasnit následující skutečnost:

V pracích G. P. Grabového nikde nenajdete slova jako „BIOINFORMACE“ nebo „BIOINFORMAČNÍ“. Práce „Unifikované systémy znalostí“ uvádí, že není rozdíl mezi živou a neživou hmotou, neboť vibrační struktura krystalické mřížky a vibrační struktura molekuly DNA se shodují. Například počasí není „bio objektem“, ale nicméně pomocí technologií G. P. Grabového můžeme počasí řídit.
Správné je nazývat technologie G. P. Grabového „technologiemi myšlení, duchovními technologiemi a technologiemi spásy“, neboť i jeho Učení se nazývá „UČENÍ O SPÁSE A HARMONICKÉM ROZVOJI“.