Práce s přístrojem PRK-1U

Bezplatný přístup 24/7 k přístroji PRK-1U: https://med.grabovoi.tech/
Online přístup není časově omezen, nicméně se může stát, že z přetíženosti serveru se přenos videa na chvíli přeruší.
To se pozná buď podle černé obrazovky s kroutícím se kroužkem (stačí chvilku počkat), nebo ve větracích otvorech vlevo dole neuvidíte blikající světlo. V tom případě klikněte v prohlížeči na „obnovení stránky“.


Následující text byl převzat a pro účely publikování upraven z výukových videí lektorky Vzdělávacího centra Učení Grigorije Grabového v Bělehradě – Mariny Morozkiny (https://www.youtube.com/watch?v=m1wn5RPNvNY)

Těm, kdo se chtějí zapojit do procesu koncentrace na přístroj PRK-1U souběžně se sledováním praktických lekcí, se doporučuje provádět řízení [pozn. ve formě koncentrací] na přístrojích umístěných přímo na výše uvedeném webu a nikoli na přístrojích, které jsou předváděny ve videozáznamu lekcí.
Naléhavá prosba: Jestliže při používání přístroje dosáhnete výsledku v obnovení zdraví, pošlete e-mailové zprávy o tomto výsledku na adresy: grigori.grabovoi.doo.m@gmail.com a morozkina88marina@gmail.com.

JEDNODUCHÉ METODY PRÁCE S PŘÍSTROJEM PRK-1U

 • Koncentrace na přístrojích PRK-1U, ke kterým je na webových stránkách med.grabovoi.tech bezplatný přístup, probíhají prostřednictvím koncentrace pozornosti na čočky, které jsou na povrchu přístroje.
 • Je třeba začít u čočky menšího průměru a dále postupovat proti směru hodinových ručiček k čočce většího průměru.
 • Ve skutečnosti, abyste získali požadovaný výsledek, musíte v duchu udržet cíl řízení podle funkce přístroje (přemýšlejte o výsledku, představte si výsledek obrazně).
  Současně se po celou dobu koncentrace posouvejte fyzickým pohledem po všech čočkách proti směru hodinových ručiček.
 • Koncentraci začínáte na malé čočce.
 • Rychlost pohybu pohledu se volí individuálně. Můžete se koncentrovat na každou čočku několik sekund a pak jít dál.
 • Dobu trvání koncentrace si vybíráte individuálně. Může to být nepřetržitě 5 minut, 30 minut, 1 hodina atd.
 • Formulace cíle řízení musí být v souladu s funkcí zařízení jako například: „Zastavení stárnutí a omlazení těla.“ „Zabezpečení věčného života pro všechny“ atd.
  [pozn. Doporučujeme používat formulaci:
  Všeobecná spása pro zabezpečení věčného života včetně mé osobní spásy (nebo člověka, kterému pomáháme) prostřednictvím… (omlazení, regenerace určitého orgánu, obnovení funkce např. páteře, vyléčení z koronaviru…).“ ]
 • Pomocí přístroje PRK-1U s funkcí zastavení stárnutí a omlazení (1) a PRK-1U s funkcí rozvíjení koncentrací realizujících události zajišťující věčný život všem (5) můžete provádět koncentraci na obnovení zdraví [pozn. číslováno v souladu s webem https://med.grabovoi.tech/]. Při koncentraci na přístroje můžete také pomoci obnovit zdraví druhým lidem.

PŘÍSTROJ PRK-1U A POUŽÍVÁNÍ ČÍSELNÝCH ŘAD

Když používáte souběžně s koncentrací na přístroje PRK-1U číselné řady z knih Griogorije Grabového „Obnovení organismu člověka koncentrací na čísla“ a „Regenerace hmoty člověka koncentrací na čísla“, je třeba provádět koncentraci takto:

 • Koncentrujte se na každou číslici číselné řady zvlášť. Proto je třeba se koncentrovat na číslici číselné řady napsané v knize a pak na číslici, která se nachází na přístroji u čočky.
 • Takovým způsobem se postupně koncentrujte na všechny číslice číselné řady.

PŘIPOMENUTÍ ZÁVĚREM

 • PŘI KONCENTRACÍCH NESLEDUJTE SVÉ POCITY V TĚLE (např. teplo), NEBOŤ TO ODVÁDÍ VAŠI POZORNOST.
  ZAMĚŘTE SE NA STANOVENÝ CÍL KONCENTRACE A UDRŽUJTE HO VE SVÉM VĚDOMÍ!
 • Řídicí koncentrace by měly být prováděny každý den, dokud se nedostaví požadovaný výsledek.
 • Při práci s přístrojem PRK-1U můžete také použít metody řízení, které se nachází zde: http: //educenter.grigori-grabovoi.wor
 • Tréninku vědomí na stav věčného života, ve kterém fyzické tělo zůstane vždy zdravé, napomáhá, když se seznámíte se skutečnými výsledky.
 • Uskutečnitelné technologie je třeba si osvojovat duchovním rozvojem nebo řídicí jasnovidností a současně pomocí přístroje rozvíjet koncentrace věčného života. Abychom dokázali dělat totéž koncentracemi svého vědomí, začleňujeme procesy ochrany a normalizace zdraví.

UPOZORNĚNÍ!
Sledování přístroje PRK-1U na přenášeném videu nesouvisí s lékařskou pomocí. Cílem je vlastní rozvoj a vzdělávání. Sledování přístroje PRK-1U nebrání využívání lékařské pomoci.