4. Letní setkání s Učením G. Grabového

Přednášejícím lektorem bude pan Ilja Emanuilov, žák Grigorije Grabového. Seminář bude tlumočen do českého jazyka paní Danou Hoškovou.

Téma:
ROZVOJ ŘÍDICÍ JASNOVIDNOSTI EVOLUČNÍM ZPŮSOBEM PRO ZABEZPEČENÍ VĚČNÉHO ŽIVOTA
(webinář G. Grabového z 21. 1. 2016).

Cena: 250 EUR, 230 EUR rodinný příslušník a posluchači 65+ (ubytování a strava nejsou v ceně)

V případě přihlášení nebo dotazů pište na: info@vecnostzivota.cz

Kapacita posluchárny je omezená.

V případě zájmu pište co nejdříve na info@vecnostzivota.cz

Účast na semináře je podmíněna dodržením pokynů uvedených na: Přednášková činnost · Covid Portál (gov.cz)

Místo konání:

Místo konání: EDU centrum Brno, Netroufalky 797/7, 625 00  Brno-Bohunice
Cena: 250 EUR, 230 EUR rodinný příslušník a posluchači 65+ (ubytování a strava nejsou v ceně)

Pro seminář je vyhrazena celá kapacita hotelu, tj. cca 39 lůžek, z toho 11 pokojů 2lůžkových, 3 pokoje 3lůžkové a 2 pokoje 4 lůžkové.

Cena ubytování s PP činí 720 Kč (500 Kč ubytování, 280 PP, pro ubytované sleva na PP 60 Kč).

Posluchači neprovádí rezervaci sami, ale přihlášení na seminář se automaticky považuje také za rezervaci ubytování. Příjezd o den dříve je třeba uvést do přihlášky.

Přidělení či sdílení pokoje s jiným posluchačem provádí organizátor.

Poplatek za ubytování a případnou PP si každý posluchač hradí sám po skončení pobytu a tato částka není součástí ceny za seminář.

Není-li lektorem stanoveno jinak, tak každý den se začíná v 10:00 hod. a s přestávkami po 45-60 minutách se pokračuje do 15:00 – 16:00 hod.

Večeře se obvykle podává od 18:00 hod. (po dohodě s vedením hotelu).

Večerní praktická cvičení jsou naplánována od 20:00 – 21:00 hod.

Zájemci o seminář, kteří nemají k dispozici vlastní dopravní prostředek, nechť tuto skutečnost sdělí v přihlášce. Pomůžeme jim dopravit se na místo konání.